Cenové vrásky ze zelené energie

Foto: Evropská komise
0:00
/
0:00

Energie z obnovitelných zdrojů dělá starosti vládě i spotřebitelům. Zatím je otevřenou otázkou, jak přesně se energie subvencování například ze solárních elektráren projeví na růstu cen elektřiny. Její zdražení se ale považuje za již neodvratnou věc.

Foto: Evropská komise
V rámci politiky podpory využití obnovitelných zdrojů stát garantuje výrobcům zelené energie její vykoupení za ceny, které musí investorům vrátit náklady za předem stanovenou dobu. Mluvíme sice o horizontu 20 let, výrobci například solární elektřiny ale tedy v žádném případě nemohou prodělat. To logicky přitáhlo zájem investorů a vedlo k boomu slunečních elektráren. Za letošní první pololetí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostla výroba elektřiny z větrných, solárních a geotermálních elektráren na více než trojnásobek. Tuto elektřinu musí distributoři vykupovat za zaručenou cenu, která je výrazně vyšší, než cena klasických energií. Rostoucí podíl té zelené, dražší, se tedy nejspíš projeví v konečných cenách pro odběratele.

Podle propočtu společnosti ČEZ se může příští rok zdražit elektřina domácnostem a malým firmám o 18 procent a velkým podnikům o 27 procent. Prezident České fotovoltaické průmyslové asociace František Smolka sice odmítl, že by v důsledku obnovitelných zdrojů zdražila elektřina o desítky procent. I on ale připustil růst cen o sedm až osm procent. Podnikatelům se ale jakékoli další zdražení nelíbí a podle analytika poradenské firmy ENA Jiřího Gavora by se vláda měla zabývat masivním rozšířením solárních elektráren:

Foto: Evropská komise
"Já jsem přesvědčen, že tak velká zátěž na odběratele elektřiny si vynutí další vážnou diskusi jak s ní naložit. Já si myslím, že specielně průmysloví odběratelé, kteří jsou na spotřebu energie velice citliví, budou žádat, a podle mého názoru oprávněně, aby se ta zátěž, kterou oni nezpůsobili, rozložila poněkud jiným způsobem. Jednou z možností je rozložit to třeba na všechny odběratele energie."

Kabinet se ale touto otázkou už zabývat začal. Ekonomičtí ministři 1. září projednali možnosti dalšího postupu v oblasti podpory obnovitelných zdrojů a vládě se chystají předložit návrh společné strategie. Byť je to podle premiéra Petra Nečase nesnadný úkol: "Budeme se to snažit doladit, protože to má také celou řadu právních konsekvencí. Tam můžou hrozit arbitráže, soudní spory a může to být celá řada nástrojů. Bude to zřejmě více kroků, než pouze jeden. My máme představu o určitém mixu, určité směsi opatření, která by se měla pokusit to řešit."

Pavel Gebauer
Pavel Gebauer z Ministerstva průmyslu a obchodu k tomu vysvětluje, proč má stát jen minimum možností, jak případné zdražení energií ovlivnit: "Cena elektrické energie je garantovaná již platným zákonem a vláda nemůže zpětně novým zákonem působit a zrušit to, co již bylo garantované. To znamená to, co tento rok bude nainstalováno a výše příspěvků, která bude stanovená na tento rok, si budeme muset dál táhnout minimálně 20 let."

Jak ale dodal premiér Nečas, vláda nezveřejní žádné plánované kroky, dokud je neprojedná s výrobci a distributory solární energie: "Seznámíme veřejnost s těmito kroky a s konkrétními opatřeními, ale až ve chvíli, kdy tento materiál bude připraven pro jednání vlády. Chci jenom ujistit, že tento problém nechce vláda pasivně 'vysedět', pouze odpozorovat a konstatovat, že nemá nástroje. Je pravda, že v současné době jsou její nástroje velmi omezené, ale právě proto vláda chce udělat i koncepčnější úvahu o dalším rozvoji tohoto typu energetiky."

Martin Kocourek
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek dodává, že nový zákon o obnovitelných zdrojích by se neměl omezit jen na cenové otázky, ale na celkové fungování tohoto odvětví: "Ta rizika, která z toho plynou, nejsou jenom cenová, ale to riziko může být také technické. To znamená, vzhledem k tomu, že se jedná o nestabilní zdroj, může to způsobovat také určitě technické potíže v celé síti a to je další riziko, kterým se budeme zabývat a možná budeme muset přijímat na úrovni těch jednotlivých organizací, které se tím zabývají, nějaká opatření. Takže jak riziko cenové, tak musíme také počítat s rizikem technickým."

Ve snaze ztlumit růst cen elektřiny v důsledku většího využití obnovitelných zdrojů má vláda i podporu sociální demokracie, potvrzuje stínový ministr průmyslu Milan Urban: "Stát, pokud by se promítala fotovoltaika do ceny nějakým nárůstem, tak stát musí najít způsob, jak někde jinde v rámci výroby a distribuce a prodeje elektrické energie kompenzovat tyto nárůsty. Prostě kvůli zeleným projektům nemůžou trpět občané ani firmy."

Foto: Evropská komise
Zuzana Musilová jako generální sekretář České fotovoltaické průmyslové asociace vítá, že vláda hodlá o možných řešeních jednat se zástupci sektoru a vyzývá k širší diskusi. Podle ní by stát měl především zastavit výstavbu velkých slunečních elektráren na zemědělské půdě a také třeba využít i vlivu státu na ČEZ, aby upustil od realizace obřích solárních elektráren. Ty chce směrovat v první řadě na střechy rodinných domů a firem. A inspirace pro řešení problému by se podle Musilové měla hledat v zahraničí:

"Ve světě existuje řada modelů, jak lze efektivně fotovoltaický sektor regulovat. Například v Německu je obdobně jako v České republice výkupní cena plně hrazena spotřebitelem. Oproti tomu ve Francii je regulována. O tom, který model je vhodný pro Českou republiku, bychom rádi diskutovali a měla by tady být širší diskuse se subjekty, které těmi legislativními kroky budou dotčeny."