Lichtenštejnsko kvůli sporům s Českou republikou zablokovalo dohodu o rozšíření Evropského hospodářského prostoru

Фото: Европейская комиссия

Lichtenštejnsko v úterý odmítlo podepsat dohodu o rozšíření Evropského hospodářského prostoru o desítku zemí, které v květnu příštího roku přistoupí k Evropské unii. V pozadí je spor o majetek vládnoucí dynastie Lichtenštejnů, který byl na základě Benešových dekretů v bývalém Československu zkonfiskován. Bližší informace zjišťovala Milena Štráfeldová:

foto: EK
Lichtenštejnsko, Island a Norsko nejsou sice členy Evropské unie, od roku 1994 ale existuje mezi těmito třemi státy a unií podle dohody o Evropském hospodářském prostoru volný trh. Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu i osob se měl od 1. května 2004, kdy dojde k rozšíření Evropské unie, vztahovat i na deset přistupujících zemí. Všichni stávající i noví členové unie s výjimkou Itálie dohodu o rozšíření Evropského hospodářského prostoru počátkem tohoto týdne podepsali, v úterý však překvapivě odmítlo svůj podpis připojit Lichtenštejnsko a Island a Norsko se s jeho postojem solidarizovaly. Podle našeho velvyslance u Evropské unie Pavla Teličky to ekonomické zájmy České republiky v současné době neohrožuje, důležitější je pro nás integrace do jednotného trhu Evropské unie. Existuje i určitá časová rezerva na vyjednávání s těmito třemi státy, aby dohodu nakonec přeci jen podepsaly:

"Pokud by k tomu nedošlo, pak samozřejmě by to určitý dopad mělo. Země ESVO, to znamená tyto tři země, by měly s Evropskou unií de facto vnitřní trh, ale nikoliv s námi. My bychom byli součástí vnitřního trhu s unií, ale vnitřní trh by nefungoval mezi námi a těmito třemi zeměmi. To samo o sobě by mělo dopad na ekonomické zájmy deseti přistupujících zemí a tří zemí ESVO, protože na základě tohoto smluvního dokumentu by mělo dojít k další, relativně zajímavé liberalizaci a zjednodušení bariér ve vzájemném obchodu."

Česká republika by do roku 2009 také přišla o zhruba 110 milionů eur, které země ESVO vyčlenily na integraci nově přistupujících členů do Evropské unie.

To, že Lichtenštejnsko odmítlo připojit svůj podpis k dohodě o rozšíření Evropského hospodářského prostoru, má své historické pozadí. V bývalém Československu po 1. i 2. světové válce došlo k rozsáhlému vyvlastnění majetku rodu Lichtenštejnů. Současný kníže Hans Adam II. ale odmítá uznat poválečnou konfiskaci na základě Benešových dekretů a nárokuje majetek v hodnotě zhruba jedné miliardy dolarů. Podle Pavla Teličky se jedná o bilaterální problém, který by se neměl přenášet na celou Evropskou unii:

"Já si myslím, že nejenom my jsme překvapeni postojem Lichtenštejnska, ale samotná Evropská unie rovněž."

Podle našeho velvyslance u Evropské unie si Lichtenštejnsko snaží tímto krokem posílit svoji právní pozici, neznamená to ale, že by se otázka Benešových dekretů v tuto chvíli znovu otvírala v rámci Evropské unie.