Lístek do Nového světa – cesta za svobodou, nebo za nostalgií?

Foto: archiv Czech National Trust

Projekt Lístek do Nového světa, který pořádá organizace Czech National Trust, připomene významné představitele československého kulturního života, kteří kvůli druhé světové válce museli emigrovat do USA.

Foto: archiv Czech National Trust
Pomocí řady dílčích výstav a besed, které se uskuteční z velké části ve Werichově vile v Praze, seznamuje projekt s osudy šestnácti umělců. Celou akci představila její kurátorka Eva Heyd:

„Projekt je o lidech, kteří odešli v roce 1938, 1939 nebo 1940 (čili na začátku druhé světové války) do Ameriky. Většinou šlo o umělce. Zapojili se do toho, čemu se v New Yorku říká melting pot, a přidali svůj vlastní příspěvek, který tam dodneška setrvává. Tento projekt je součástí oslav stého výročí republiky a také stého výročí americko-českých vztahů.“

Cílem výstavy je připomenout neobyčejné příběhy a osudy těchto lidí, představit jejich činnost a tvorbu v Československu i v USA, kam většina z nich odešla z obav před nacistickou perzekucí. Jak bude celá akce probíhat?

Jiří Voskovec a Jan Werich | Foto: APF Český rozhlas
„Vybrali jsme šestnáct osobností, které představujeme a připomínáme. Jedná se o osobnosti z různých oborů uměleckého světa – herce, architekty. Je tam dokonce jeden módní návrhář. O těchto lidech jsme připravili program, který bude probíhat od 20. září do 12. října. Centrem celé akce bude souhrnná venkovní výstava v parku Kampa, kde bude osud každého umělce představen na venkovních panelech. Navíc jsme vydali o jednotlivých osobnostech knihu.“

Kterým umělcům je tedy výstava věnována? K těm nejznámějším patří bezesporu trojice Jan Werich, Jiří Voskovec a Jaroslav Ježek. Kromě nich se projekt zaměří na osudy Adolfa Hoffmeistera, Ladislava Sutnara či Oldřicha Rosenbauma. O osudech těchto i dalších významných osobností se návštěvníci mohou dozvědět rovněž v rámci doprovodného programu – promítání, koncertů, přednášek a besed, jichž se zúčastní nejen historici a badatelé, ale i děti československých emigrantů.

Autoportrét Adolfa Hoffmeistera,  foto: archiv ČRo
O novináři, spisovateli, dramatiku, malíři a karikaturistovi Adolfu Hoffmeisterovi vyprávěl jeho syn Adam Hoffmeister, který se svým bratrem Martinem sepsal knihu o životě svého slavného otce:

„V roce 1939 otec společně se svými přáteli ve Francii založil dům Maison de la Culture Tchécoslovaque s představou, že se tam budou scházet umělci a antifašisté, kteří budou společně pracovat proti hitlerismu. Bohužel po paktu Ribbentrop-Molotov lidé, kteří sympatizovali s levicí nebo komunistickou stranou, byli automaticky bráni jakožto spojenci Hitlera, což byla paradoxní situace. Jednou v noci do Maison de la Culture Tchécoslovaque přišla francouzská policie a pozatýkala všechny nájemníky. Mezi nimi byl Kopf, Pelc, pak samozřejmě i otec. Ale sebrali i Diviše, který tam ve skutečnosti nebydlel, ale shodou okolností byl zrovna na návštěvě. Následně si odseděli téměř osm měsíců ve francouzské věznici. Posléze se všichni čtyři dostali do Maroka a pak z Maroka už individuálně do Spojených států.“

Po říjnovém ukončení se projekt Lístek do Nového světa přemění do podoby putovní výstavy ve Spojených státech. Slavnostní zahájení se bude konat v Domě prezidenta Woodrowa Wilsona ve Washingtonu.