Listopadové výročí v Českých centrech

1989

Stojíme za začátku měsíce listopadu, který přinese zejména oslavy 20. výročí československé sametové revoluce. Naše vysílání se obrací ke krajanům v zahraničí a proto nás zvlášť zajímá, jak se události zhostí česká centra ve světě, která mohou i oni navštívit. Dnes se zaměříme hlavně na pařížské centrum. Důvod? Samo totiž slaví 5 let své existence.

České centrum v Paříži přibylo do širokého společenství českých center v roce 2004, činnost zahajovalo pod vedením Michaela Wellner Pospíšila. Sídlí v domě, v němž během první světové války působila česká prozatímní vláda. Od té doby budově zůstalo přízvisko Masarykův dům. Po roce 1997 prošla rekonstrukcí a dnes tu sídlí České centrum. Podle současného vedoucího Martina Bonharda jsou návštěvníky akcí, které pořádají dvakrát až třikrát týdně, hlavně Francouzi.

"To je naše cílová skupina. Samozřejmě tady je krajanská komunita, se kterou jsme v kontaktu, ale není to naše prioritní cílová skupina, tou je francouzská veřejnost. Ale i mezi krajany jsou tací, kteří sem chodí pravidelně."

Oslavy 20. výročí Sametové revoluce probíhají v Paříži stejně jako v některých dalších českých centrech v podstatě po celý rok, ale stěžejní body programu se soustředí do nadcházejících dní.

"Pro mě asi nejdůležitější akcí je výstava přímo 17. listopadu, to budou fotografie z té doby, dobové plakáty, budeme mít i představení Audience od Václava Havla a promítání filmů z té doby. Bude to vzpomínkový večer, abychom nezapomínali, abychom se radovali a byli i trochu nostalgičtí a vděční, že to už je dvacet let,"

říká Bonhard. Mluvčí Správy českých center Jiří Rosenkranz ve stručnosti připomněl, jaké další významné akce Česká centra připravila:

"Zajímavá je určitě výstava revolučního plakátu ze sbírky Filipa Blažka, která se již podívala do řady našich center. V současné době je v Košicích a pokračování připravují kolegové v Paříži a v Berlíně. další úspěšná putovní výstava je výstava Petra Síse Zeď - Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. V těchto dnech je v Sofii. A zajímavá je aktivita kolegů v Londýně, kteří na 18. 11. připravují panelovou diskusi, které se zúčastní přímí aktéři 17. listopadu Michael Kocáb, Václav Bartuška či současný novinář a komentátor Jiří Macháček."

Další významné diskusní pořady připravilo například České centrum v Haagu, kde probíhá dlouhodobý projekt nazvaný 20 let svobody.