Příběh Františka Mertla by vydal na knihu. Jeho díla vystavuje České centrum v Paříži

Zažil druhou světovou válku, výslechy StB i útěk přes Západní Berlín. Malíř a sochař František Mertl, uměleckým jménem Franta, se do Francie rozhodl emigrovat v roce 1958. Do začátku září je jeho tvorba z posledních let k vidění v Paříži.

Marie Kopecká Verhoeven | Foto: Michaël Crotto

Ještě před emigrací se umělci podařilo absolvovat studijní pobyt v Itálii, kde potkal svou budoucí ženu, francouzskou studentku Jacqueline. Nakonec se usadil v jihofrancouzském Vence.

V městečku má stále svůj ateliér, popisuje spoluautorka výstavy Marie Kopecká Verhoeven, která má v Českém centru na starosti projekty týkající se výtvarného a vizuálního umění.

"Výstava nese název Exils v množném čísle, tedy téma, kterému se autor ve své umělecké tvorbě soustavně věnuje. S výjimkou jedné velkoformátové malby z roku 1973 vystavujeme zejména obrazy z posledních pěti až deseti let, dvě sochy a dvě grafiky."

Inspiraci čerpá v osobním životě

Foto: Adéla Sundby,  České centrum Paříž

Dá se stručně popsat, odkud umělec k vystaveným dílům čerpal inspiraci? Jak by se dal jeho styl charakterizovat?

"František Mertl čerpá inspiraci ve svém osobním životě, a to jak prostřednictvím vlastní rodinné historie, tak i například skrze zkušenosti získané během cest v zemích severní a rovníkové Afriky a Spojených států amerických. Jeho dílo je v zásadě odrazem života zkoušeného a zakoušeného zločineckými režimy 20. století, útěky a pronásledováním, které zažil nejen on sám, ale celá jeho rodina.

Pokud jde o styl, je Franta jedním z představitelů takzvané nové figurace. Jedná se tedy o figurativní malbu. Jeho hlavním tématem zůstává lidské tělo, často ve velmi naturalistické podobě v kontrastu s brutalitou techniky."

StB v Praze vyslýchala i jeho snoubenku

František Mertl se řadí k českým umělcům žijících a tvořících ve Francii. Mohla byste ve zkratce popsat, jak jeho cesta do Francie vypadala? Jaký je jeho životní osud?

Foto: Adéla Sundby,  České centrum Paříž

"To lze opravdu jen ve zkratce, jinak by jeho příběh vydal na celou knihu. Narodil se v roce 1930 v Třebíči, část svého dětství tedy prožil za druhé světové války, kdy jeho otec odešel bojovat do zahraničí proti Adolfu Hitlerovi. Jeho maminka zůstala v Československu sama se dvěma syny. Několikrát ji zde vyslýchalo gestapo a hrozilo jí vězení. Po válce se František Mertl dostal na Akademii výtvarných umění a podařilo se mu vycestovat na studijní pobyt do Itálie, byl však neustále sledován. Pod dohledem StB byli rovněž lidé, kteří se za něj zaručili.

Po návratu z Itálie mu jakékoli další cesty do zahraničí zakázali. V Itálii se nicméně seznámil se svou budoucí ženou, francouzskou studentkou Jacqueline. Ta za ním následně dvakrát přijela do Prahy, kde ji několikrát zatkla a vyslýchala StB. Nakonec jí vstup do Československa zcela zakázala. V dané době, konkrétně v roce 1958, se František Mertl rozhodl přes Západní Berlín emigrovat a nelegálně utekl do Francie.

Foto: Adéla Sundby,  České centrum Paříž

Jeho rodina byla samozřejmě okamžitě potrestána a teprve v 70. letech se mohl vrátit do vlasti, aby navštívil nemocnou maminku. Režim jej opět vyslýchal a šikanoval. Paradoxem života je také osud jeho ženy, která pochází ze staré židovské rodiny, jež od středověku žila v Alžíru. Jacquelinina rodina byla rovněž vyhnána z domova, konkrétně v roce 1962, kdy skončila alžírská válka za nezávislost, v zásadě tedy několik let po Frantově emigraci. Je tedy zřejmé, proč jsou útěk a exodus jistou obsesí celé jeho tvorby."

Čtyřicet obrazů a kreseb věnoval Třebíči

Co podle vás francouzské návštěvníky na díle Františka Mertla zaujme?

Foto: Adéla Sundby,  České centrum Paříž

"Jeho malby jsou rozhodně zážitkem, který - dalo by se říci - apeluje na komfortní zónu každého z nás právě tím, jak se dotýká hlubokých lidských a existencionálních témat bolesti, utrpení a tak dále. Pak už je v zásadě na návštěvníkovi, jak se k tomu postaví.

Určitě zaujme kontrast křehkosti lidského těla na straně jedné a síla vůle zůstat svobodným, víra v život a celkově lidskou vitalitu na straně druhé."

Díla jsou součástí Národní galerie v Praze či Musée d´Art Moderne v Paříži. Kde jinde je ještě možné si Frantovu tvorbu prohlédnout?

"Kromě světových muzeí například v New Yorku a vůbec po celém světě je to rozhodně možné v jeho ateliéru ve Vence na jihu Francie, kde žije. Určitě tam rád přivítá zájemce, kteří se na jeho tvorbu chtějí podívat. Od roku 2014 lze jeho díla vidět také ve městě Třebíč, kterému Franta věnoval čtyřicet obrazů a kreseb. Město zřídilo novou galerii věnovanou právě svému slavnému rodákovi."

Výstavu Františka „Franty" Mertla, probíhající ve spolupráci s českým velvyslanectvím ve Francii, si lze v Českém centru v Paříži prohlédnout do 3. září 2023. Expozice volně navazuje na autorovu dubnovou prezentaci, která se konala v budově UNESCO Paříž.

14
48.8561031
2.3342586
default
48.8561031
2.3342586