Mackerrasovi byl udělen čestný doktorát JAMU

Rok hudby přináší řadu speciálních akcí, kterými si připomínáme význam vážné hudby, velké hudebníky minulosti a jejich odkaz v současné hudbě. V Brně například probíhá festival Janáčkovo hudební Brno. Významným bodem festivalu bylo páteční udělení čestného doktorátu hudební fakulty JAMU britskému dirigentovi Siru Charlesi Mackerrasovi. Kolegy Jaromíra Marka se do Brna ptám, proč právě Mackerras získává tento čestný titul v rámci oslav?

Mackerras ho získává proto, že jako známý dirigent celý svůj život zasvětil studiu a interpretaci Janáčkova díla, a je to také velký popularizátor české hudby a Janáčka zvlášť. Je to jeho zásluhou, že se Janáček začal hrát po celém světě, a to v původní, neupravené podobě. Po předání čestného doktorátu jsem se Mackerrase zeptal, jak se k Janáčkovi dostal.

"Já jsem Janáčka poznal jako hudebník, když jsem ho v mládí hrál, to ale ještě nic neříkalo, jak je skladatel Janáček velký jako jako dramatický autor. Janáčka jsem poprvé zažil jako operního skladatele v roce 1947 v Talichově provedení. Udělalo to na mě ohromný dojem!" uvedl Mackerras.

Jaromíre, oceňují podle Mackerrase češti Janáčka dostatečně? Doceňují jeho význam?

Dirigent si posteskl, že zatímco je Janáček uváděn po celém světě s obrovským ohlasem, doma tolik se nehraje až tak často, ani veřejnost ho tolik neoceňuje. Připomněl při té příležitosti, že Janáček se za komunistického režimu hrál hodně a možná i z toho plyne určitý odpor k jeho hudbě. Dál Mackerras řekl:

"Jeho opery jsou v módě, všude na světě se hrají, u operního obecenstva je velmi populární skladatel. Mnohem víc než tady. V Brně je to něco jiného, Janáčkův festival je výjimečný, ale překvapuje mě, že jinak Janáčkovy opery moc populární nejsou. Skoro jako u nás Puccini..."