Magdalena Kožená

Zdroj: Česká centra / FDULS

Světově uznávaná mezzosopranistka, která vystupuje na předních světových jevištích.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Má exkluzivní smlouvu s nahrávací společností Deutsche Grammophon Gesellschaft. Z jejích četných domácích i zahraničních soutěžních úspěchů je nejvýznamnější absolutní vítězství v 6. mezinárodní soutěži W. A. Mozarta v Salcburku v roce 1995. Její první deska u Deutsche Grammophon s českým písňovým repertoárem (Dvořák, Janáček, Martinů) získala v roce 2001 cenu Gramophone Solo Vocal Award. V roce 2004 obdržela Gramophone Award pro Umělce roku 2004. Nahrávka Fragmentů k opeře Julietta Bohuslava Martinů zvítězila v roce 2009 na Gramophone Awards v kategorii Recital.

Magdalena Kožená je Rytířem řádu umění a literatury Francouzské republiky, převzala Cenu ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky a Zlatou medaili za zásluhy na poli umění od Mezinárodního výboru washingtonského Kennedyho centra pro umění. V roce 2015 založila nadační fond věnující se podpoře základních uměleckých škol. Jejím mužem je dirigent sir Simon Rattle, se kterým má tři děti.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.