Meda Mládková

Zdroj: Česká centra / FDULS

Sběratelka umění, mecenáška, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa, ve kterém se nachází významná kolekce tvůrců moderní doby.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Po komunistickém převratu v roce 1948 zůstala žít v zahraničí, kde se stýkala s exulanty patřícími k české intelektuální a umělecké elitě. Od padesátých let začala intenzivně sbírat díla světoznámého malíře českého původu Františka Kupky. Spolu s manželem podporovala české umělce neuznávané komunistickým režimem. Po revoluci v listopadu 1989 se vrátila do Československa a dala si za cíl splnit přání svého manžela ekonoma Jana Mládka, vybudovat v Praze důstojný stánek pro jejich sbírku. Po desetiletých peripetiích se jí podařilo získat zdemolovaný objekt Sovových mlýnů na pražské Kampě, ze kterého vytvořila důstojný kulturní stánek české metropole.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.