Ministerstvo obrany zpřístupnilo na internetu evidenci válečných hrobů

Rusko, Francie, Chorvatsko, ale také Egypt, Hong Kong nebo Japonsko...všude tam byli během válečných konfliktů pohřbeni čeští vojáci. Místa, kde leží jejich hroby, můžete nyní najít na internetových stránkách ministerstva obrany.

Informace o válečných hrobech může zájemce získat buď ze speciální mapy, která nabízí i fotografie nebo také pomocí vyhledávače. Do něj je možné zadat např. jméno vojáka, místo jeho narození nebo příslušný válečný konflikt. Pokud je dotyčný v evidenci, je možné kromě místa jeho hrobu zjistit i okolnosti, za nichž zemřel. Stránky mapují hroby v Česku i v zahraničí.

Imrich Vetrák z Ministerstva obrany k hrobům v zahraničí říká:

"Hroby z I. světové války se dochovaly zejména v Itálii, Francii a Polsku. Nedochovaly se téměř vůbec v Rusku, tam se jich dochovalo velice málo. Nějaké hroby se dochovaly i na Ukrajině."

Právě hroby především československých legionářů v Rusku budí velký zájem. Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu uvedl:

"Zejména v tom Rusku je situace nejkomplikovanější jednak tím množstvím a také tím, že na místech mnoha těch pohřebišť byly vybudovány průmyslové závody, sídliště apod. Je tedy někdy velmi obtížné najít místo, kde ti naši vojáci spočinuli."

Foto: www.army.cz
Na otázku kolik hrobů československých vojáků se v Rusku nachází, není podle něj jednoduchá odpověď.

"Jedna věc je ta, kolik jich bylo vybudováno a druhá, kolik je jich tam možno najít. vybudováno je jich několik desítek, okolo 150 míst pohřbení československých vojáků od Volhy až po Tichý oceán. Na mnoha z nich byly vztyčeny velmi výtvarně hodnotné pomníky, památníky. Ovšem s výjimkou rozpadajícího se pomníku v Krasnojarsku a pomníku na Mořském hřbitově ve Vladivostoku žádné z těchto děl nepřežilo vládu komunistů."

Hroby z období II. světové války se s souladu s působením československých vojáků nacházejí např. ve Velké Británii, Francii, Polsku či Slovensku.

Foto: www.army.cz
"Válečné hroby v zahraničí jsou de facto na celé severní polokouli. Když se podíváte na mapu, tak jsou od Japonska až po Kanadu," doplnil Imrich Vetrák.

Projekt by se měl dále rozšiřovat a přinášet více informací.

"Nyní plánujeme část pro veřejnost ještě rozšířit např. o informace, které jsou uvedeny na jiných webech. Když si bude někdo vyhledávat nějaké jméno a pokud je o tom vojáku psáno ještě na některých jiných místech, tak uděláme takové prolinky. Chceme doplnit ještě další, třeba historické, fotografie apod."

Lidé se také mohou na autory projektu obrátit s informacemi a doplňujícími údaji.

Více najdete na www.valecnehroby.army.cz.