Ministerstvo vnitra eviduje přes sto stížností českých řidičů na kontroly v Německu a Rakousku

Illustrationsfoto

Časté kontroly českých řidičů v Německu, především v Bavorsku, považuje předseda ODS Mirek Topolánek za šikanu. Vláda by podle něj měla požadovat omluvu a okamžité ukončení těchto kontrol. Německá vláda i bavorské úřady kritiku už dříve odmítly. Na kontroly reagoval i premiér Jan Fischer, který v úterý vyzval ministra vnitra Martina Pecinu, aby se problémem zabýval.

Ministerstvo vnitra se kontrolám německé či rakouské policie věnuje už delší dobu. Na svých webových stránkách např. informuje české občany o jejich právech a povinnostech. Od ledna 2008 eviduje ministerstvo stovku stížností na jednání německých orgánů, říká Šárka Machotková z Oddělení koordinace schengenské spolupráce a ochrany hranic:

"Každou stížnost individuálně šetříme, individuálně vyřizujeme. V návaznosti na obsah stížnosti komunikujeme s tím stěžovatelem, pokud je to potřeba, tak požádáme o bližší informace a pokud je získáme, tak tu stížnost předáváme styčnému důstojníkovi německé spolkové police, který je naším partnerem v těchto otázkách. Ten ji dle obsahu předá kompetentnímu orgánu. V posledních měsících je to v zásadě vždycky bavorská policie."

Jak na to bavorská policie nebo vůbec německá strana reaguje?

"Musíme konstatovat, že se v poslední době těmi stížnostmi skutečně zabývá, každá jednotlivá stížnost je vyřizována, ale za celou dobu vyřizování těch stížností je ten výsledek v zásadě stejný. Je tam konstatováno dodržování německých předpisů a stížnost je obvykle zamítnuta s ohledem na nezjištění důvodů pro její oprávněnost."

Mladá fronta Dnes v úterý uvedla, že jsou nyní častější kontroly zjišťující, zda řidič není pod vlivem drogy...

"Máme stejné poznatky. Jednak jsme ty kontroly v zásadě očekávali, protože bavorský ministr vnitra veřejně na konci ledna prohlásil, že s ohledem na změnu pravidel drogové politiky České republiky se bavorské zemské orgány budou ve zvýšené míře zaměřovat na kontrolu a dodržování německých pravidel o držení drog. O tomto jsme byli informováni a i následně zaznamenáváme více případů, že občané zaznamenají kontrolu, jejíž součástí je prohledání vozidla, jejíž součástí jsou osobní prohlídky a např. močení do kelímku za účelem zjištění přítomnosti drogy v moči."

Premiér vyzval ministra vnitra, aby se problémem zabýval, je už jasné, jaké kroky ministerstvo podnikne?

"My hodláme pokračovat v jednáních na všech úrovních se zástupci Německa, budeme i nadále při všech možných příležitostech provádět i nadále při všech možných příležitostech deklarovat náš nesouhlas se způsobem provádění kontrolní činnosti v německém příhraničí. V neposlední řadě hodláme také zesílit aktivity na evropské úrovni především ve vztahu k Evropské komisi, která má mimo jiné představit zprávu o hodnocení provádění schengenských pravidel týkajících se zajišťování bezpečnosti podél vnitřních hranic."