Ministr chce za méně peněz lepší justici

Jiří Pospíšil, foto: ČTK

Rychlejší a efektivnější soudnictví, úspory v resortu, nebo posílení práv obětí trestných činů: to jsou cíle třinácti opatření, které chce ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil prosadit vesměs už do konce letošního roku.

Jiří Pospíšil,  foto: ČTK
Laičtí přísedící, kdysi soudci z lidu, nejsou vynálezem komunistického systému. Poroty laiků v českých zemích fungovaly už v polovině 19. století a jako součást soudního systému je zakotvila i československá ústava z roku 1920. O tuto špatně placenou funkci ale už léta není zájem a navíc panuje dilema, zda jde o přínos nebo spíše překážku v soudním řízení. Před pár lety ministerstvo spravedlnosti uvažovalo o zvýšení odměn přísedícím a zavedení povinných zkoušek z práva.

Nyní ale ministr Pospíšil přichází s návrhem tuto funkci zrušit: "Je velmi obtížné vysvětlit občanovi, že v jeho věci byl soudce profesionál přehlasován dvěma přísedícími laiky. Ta záruka, že věc bude důkladně prozkoumána, je v rámci onoho odvolacího řízení, kdy konečné slovo po opravném prostředku bude mít senát na Vrchním soudu."

Jiří Dienstbier,  foto: ČT24
Stát by navíc zrušením přísedících ušetřil 18 milionů korun ročně. Další zlepšení bilance si ministr slibuje od zvýšení soudních poplatků, což by prý mohlo za rok přinést až čtvrt miliardy. Ministr chce snížit odměny advokátům ex offo, zastupujícím obžalované, kteří si právníka nemohou dovolit.

Sociálnědemokratický stínový ministr spravedlnosti Jiří Dienstbier mladší návrhy vynucené potřebou úspor sice chápe, má ale i výhrady: "Některá ta opatření určitě jsou přijatelná, zrovna to zvýšení soudních poplatků, ale částečně je podobný problém i u advokátních tarifů, tak může omezit dostupnost právní pomoci, která je garantována i listinou základních práv."

Omezit šikanózní návrhy na insolvenci má za cíl návrh, aby s podáním takového návrhu byla spojena povinnost zaplatit částku, která zůstane státu, pokud se návrh ukáže jako bezdůvodný.

Ministr Jiří Pospíšil chce urychlit generační obměnu v justici a navrhuje, aby soudci odcházeli ze svých funkcí už v 65 letech místo dosavadních 70. I to by podle něj pomohlo zefektivnit soudnictví: "Tento zásah umožní, aby do justice mohli přijít lidé, kteří již mají vzdělání nekomunistické, mají zahraniční zkušenosti, umí jazyky, rozumí IT, umí tedy využívat prostředky e-justice... Já zde nechci paušálně říkat, že všichni starší soudci jsou špatní. Ale nebudeme si zapírat, že v průměru samozřejmě jim například projekty IT činí větší komplikace."

Tomáš Lichovník,  foto: ČT24
Prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník by v takovém případě žádal pro soudce kompenzaci, ministr zase uvažuje o možném uplatnění vysloužilých soudců: "Je-li takovýto člověk stále ještě pln sil a energie v 65 letech, my mu umožníme aby pracoval v pozici asistenta soudce."

Ulevit soudům chce Pospíšil přenesením vymáhání pohledávek ze soudů pouze na exekutory, vyjma výkonů dotýkajících se dětí.

Oběti by příště měli mít možnost přímo v trestním řízení požadovat náhradu újmy a nemuset podstupovat civilní spor. Celkové posílení práv obětí má přinést nový zákon.