Jaké má být české soudnictví?

0:00
/
0:00

Efektivní, pružná, rychlá a levnější by měla být česká justice po reformě, jejíž první fáze probíhá už několik týdnů, a dalšími kroky by měla pokračovat až do konce řádného volebního období v roce 2010.

Jiří Pospíšil,  foto: ČTK
Na soud v České republice už několik týdnů nemusíte pěšky. Lze se na něj obrátit i přes internet, prostřednictvím takzvané elektronické podatelny. Samozřejmě, nezbytnou podmínkou je elektronický podpis, tedy šifra, která jednoznačně prokazuje autora podání. Rostoucí výskyt této vymoženosti, podněcovaný úřady, by měl vést k tomu, aby tento háček přestal být háčkem. A už za pár týdnů začne fungovat tzv. InfoSoud, nebo-li systém umožňující účastníkům soudních řízení najít důležité informace k jejich případu.

Podle premiéra Mirka Topolánka tyto prvky směřují k prioritám celé reformy české justice, které představil takto: "První atribut je rychlost celého řízení. Druhý atribut je komfort. Komfort pro občana, pro účastníka toho řízení. Třetí atribut je transparence. To znamená průhlednost toho řízení." Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil upřesňuje: "Aby soudy fungovaly transparentně – to znamená, aby občan měl informace o tom, jak co probíhá, jak třeba soud vyhotovuje rozhodnutí a tak dále."

Mirek Topolánek,  foto: ČTK
Právě otázku elektronizace českého soudnictví vyzvedává jako klíčovou i prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa. "Mně se na tom zdá nejpřínosnější ten fakt, že skutečně s elektronizací justice se to začíná myslet vážně. Že nebudeme nutit občany, aby se trmáceli přes celou republiku k soudům, aby komunikovali elektronicky, aby se dočkali v rozumné době svého rozhodnutí, které by mělo být vydáno v daleko stručnější podobě, než je tomu dosud."

Změn by však mělo být mnohem více. V personální rovině ministr slibuje audit, který se má zaměřit především na administrativní pracovníky. Resort chce zvýšit počet vyšších soudních úředníků na úkor jiných kategorií zaměstnanců. Soudců je podle něj dost, statistiky dokonce tvrdí, že Česko se svými 3028 soudci patří k zemím s největším počtem soudců na počet obyvatel. Vyšší efektivity by ale Pospíšil chtěl dosáhnout vytvářením tzv. minitýmů, složených ze soudce, asistenta, vyššího soudního úředníka a zapisovatelky.

Podle stínové ministryně spravedlnosti za sociální demokracii Marie Benešové nejsou minitýmy nic nového, pracují například ve Velké Británii nebo v Německu. Benešová přesto varovně zvedá prst: "Myslím si, že to rozumné je. To jsme viděli, že urychlí práci. Nicméně mám obavu z toho, jestli za cenu, že zruší tabulková místa soudců a ty tabulky dá k dispozici vyšším soudním úředníkům, jestli to nebude na škodu."

Tak nebo tak bude dalším pilířem reformy úprava právních norem. Největší změny by podle ministra měla přinést obsáhlá novela občanského soudního řádu s až 150 novinkami. Zásahy ale čekají ostatní kodexy: trestní, občanský i obchodní zákoník, o jejichž úpravách se diskutuje už delší dobu. A v neposlední řadě mají přinést zlepšení i profesní normy. Zákon o soudech a soudcích například stanoví pevnější termíny pro práci odvolacích soudů, zákon o znalcích a tlumočnících má zase zvýšit odpovědnost odborníků, jejichž názor často zásadně ovlivňuje výsledek soudního jednání.