Ministr životního prostředí Miloš Kužvart důvěřuje zástupcům svého úřadu v temelínské komisi

Ministr životního prostředí Miloš Kužvart důvěřuje práci zástupců svého resortu v komisi, která v úterý zveřejnila své posouzení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. Komise složená ze zástupců Kužvartova resortu a posuzovatelů delegovaných ministerstvem průmyslu a obchodu ohodnotila vliv kontroverzní elektrárny na životní prostředí jako malý, největší ovlivnění přitom shledala na rázu krajiny. K dvousetstránkové analýze se nyní může po 30 dní vyjadřovat česká, rakouská a německá veřejnost. Posouzení si vynutili rakouští odpůrci atomu. Na jeho provedení se v prosinci v rakouském Melku dohodli premiéři České republiky a Rakouska. První ohlasy na výsledek posouzení z řad protiatomových nevládních organizací jsou negativní. Vedle toho, že v hodnocení chybí posouzení rizika velké havárie a varianty případného nespuštění elektrárny, ekologové kritizují faktické chyby v dokumentu. Podle tvůrců analýzy možná text ještě dozná některých technických změn. Veřejnost se k výsledku posouzení může písemně vyjadřovat do 10. května. Uskuteční se také veřejná slyšení v Českých Budějovicích a Linci. Připomínky má komise zapracovat do analýzy, která se stane podkladem pro politické rozhodnutí.