Mladí fotografové převzali ceny v soutěži Frame

Foto: ČTK

Šestý ročník mezinárodní soutěže zejména mladých fotografů Frame 010 zakončilo předání cen a výstava nejlepších prací v Leica Gallery Prague. Vilém Faltýnek přichází do studia s podrobnostmi. Kolik fotografů a z kterých zemí se této soutěže účastní?

Soutěžní soubor fotografií Petra Wilerta,  foto: ČTK
Výstava Frame je ojedinělá svým vymezením. Zaměřuje se na fotografy ze zemí Visegradské čtyřky a v tomto rámci nemá konkurenci. Loni bylo přihlášeno 97 prací od 77 autorů. Podle publicisty Josefa Mouchy se soutěže účastní hlavně studenti.

"Nejvíc obesílají Frame mladí lidé, hlavně studenti a absolventi fotografických škol, takže je to docela živá soutěž a určitě má cenu dělat ji dál."

Soutěž původně vznikla jako česko-slovenská, dnes zahrnuje čtyři země. Obeslání soutěže tomu ale dnes ještě úplně neodpovídá.

Ze souboru Cestování v čase Milana Bureše,  foto: ČTK
"V rámci Visegradské 4 bohužel pořád ta Česká republika, kde soutěž vznikla - původně byla česko- slovenská - pořád převládá tahle setrvačnost a pořád není celá Visegradská 4 rovnoměrně zastoupena."

Každý ročník soutěže má svá témata a letos to byla podle kategorií: Klasika, Bůh a Rekreace. Prvenství v kategoriích Klasika, Bůh a Rekreace si odnesli Martin Tůma, Lukasz Pienkowski a Milan Bureš. Tůma je absolventem ateliéru reklamní fotografie na zlínské Univerzitě Tomáše Bati. Pienkowski vystudoval informační technologie v Krakově a tvůrčí fotografii v Opavě a Milan Bureš na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě studuje. Podle Josefa Mouchy je se zadáním témat trochu problém a porota proto uvažuje o jejich zrušení.

"Vždycky jsou tři rámcová témata a do nich se potom soutěžící snaží umístit svoje zásilky. je to trochu mechanické a porota letos konstatovala, že z rámce Rekreace, Bůh a Klasika byla nejobsazenější a nejlépe obeslaná byla Klasika, kam se dá jakoby schovat lecos. Jako by se obesilatelé snažili kategorie naplnit dodatečně, práce většinou nevznikají na objednávku soutěže."

Soutěžní soubor fotografií Kamily Musilové 'Dědeček a babička',  foto: ČTK
Zvláštní ocenění Leica Gallery Prague získal Petr Willert, který se zúčastnil se souborem fotografií ze života a domácnosti jeho babičky a s cyklem sudkovských snímků. Ivana Kubičková z Leica Gallery Prague vysvětlila, že druhý cyklus byl důvodem k ocenění.

"Paní ředitelku Leica Gallery Prague paní Dubskou zaujal hlavně druhý soubor, který on poslal do kategorie Bůh. Jde o reminiscenci nebo navázání na dílo Josefa Sudka, na jeho Pohledy z okna. Tento soubor byl tak výjimečný nápadem, provedením i promyšlením tématu, že byl oceněn Cenou Leica Gallery Prague."

Petr Willert je student ateliéru reklamní fotografie ze zlínské Baťovy univerzity.