Mladou slovenskou básnířku Katarínu Džunkovou stále inspiruje Praha

Foto ilustrativa: Štěpánka Budková

Radio Praha se připojuje ke společnému projektu se zahraničním vysíláním slovenského rozhlasu Radio Slovakia. V cyklu 20 let společně představujeme Katarínu Džunkovou, která žije v Praze a na Univerzitě Karlově studuje sanskrt. Vedle toho se ale soustředěně věnuje i literární tvorbě, píše básně i povídky a také překládá. Získala přitom už nejednu literární cenu.

Praha,  foto: CzechTourism
Vy už jste se v Praze narodila?

"Narodila jsem se v Košicích, velmi důležitém městě, jehož dějiny jsou spojené s Prahou. Mnoho košických studentů studuje v Praze."

A žije tam taky velká česká menšina, pokud vím...

"Ano, samozřejmě. A také mnoho významných českých osobností, například překladatel z indických jazyků pan Dušan Zbavitel se narodil v Košicích. Takže ty dějiny jsou propojené."

Co vás přivedlo k literární práci?

"Já se věnuji tvorbě už od svých šesti let, odmalička. A vždy jsem tvorbu vnímala jako rozhovor duše, jako když duše stojí před bytím. Je to takový existenciální pocit. A pro mne osobně je to vlastně rozhovor s Bohem, snaha o vnitřní očistu a o to, aby byl člověk čestný a hodný toho názvu člověk. Alespoň na půdě literární tvorby, protože bohužel všechny ty krutosti a nepěkné věci, které se dějí v globalizovaném světě, potřebují nějaký korektiv."

Píšete pouze poezii, nebo se pouštíte i do prózy?

"Píši u prózu a zároveň se věnuji překladům. Hlavně povídkám, většinou je to lyrizovaná próza. Mám ale i nějaké novely. Jedna je z antického prostředí a jedna se týká právě Prahy. Ta mne velmi inspirovala v tom, že na začátku 17. století se v době bojů o nástupnictví na trůn mezi Rudolfem II. a Matyášem II. stala tragická událost. Bylo tu zavražděno čtrnáct pražských mučedníků. A to, co jsem se dozvěděla o pozadí těchto historických událostí, se mne natolik dotklo, že jsem se rozhodla napsat o tom novelu. Ta se ale vlastně začala psát sama. Je o přeměně jednoho chlapce, mladého malíře oltářních obrazů, který byl kdysi velmi zlý, dokonce až nenáviděl Boha. A pak se obrátil. A právě když zažíval své obrácení, tak se mu celý ten jeho krásný svět zhroutil, protože před Třicetiletou válkou přišlo toto kruté vraždění."

Ilustrační foto: Archiv CRo 7 - Radia Praha
On je přímo obětí toho vraždění?

"Ne, ne, to je jen moje fikce. Ale chtěla jsem udělat jakousi sondu do duše umělce, do duše obrácení, které se často v životě stává. A na tomto pozadí ukázat historické události, ale i krásu Prahy a její obrovský duchovní význam pro celé evropské dějiny, který je nesmírný."

Vycházejí vaše práce i tiskem?

"Ano, jsem už autorkou knižního debutu, který získal ocenění Kniha roku za rok 2011, pokud se nemýlím. Rovněž jsem dostala ocenění od Spolku slovenských spisovatelů, Cenu Ivana Kraska za nejlepší debut. A publikuji ve slovenských časopisech, kde se věnuji překladové tvorbě. Snažím se překládat eseje a povídky, které by však ukazovaly svět i z té druhé stránky, která možná není současnému čtenáři tak blízká, ale poodhaluje třeba události ze života svatých nebo myšlenky básníků, kteří byli uvězněni. Tam směřuji svou literární činnost."

A jak se vám jako mladé Slovence žije v Čechách?

"Já jsem Česku a české inteligenci velmi vděčná za to, že jsem odtud načerpala mnoho informací. Já studuji perštinu a sanskrt na Karlově univerzitě a to jsou obory, které se na Slovensku studovat nedají. A právě díky tomu jsem tu načerpala tolik informací, které mne v mé vlastní tvorbě tolik posouvají. A samotné prostředí nejen Prahy, ale i českého baroka, úžasné Moravy, ve které je takový umělecký potenciál, má na mne tak silný vliv, že jsem v Praze duchovně dozrála. Mohu říct, že všechno duchovní poznání, které mám, vzniklo tady v Praze. A za to jsem velmi vděčná, protože mi to pomohlo najít cestu k sobě samé jako Slovence."

/překlad ze slovenštiny autorka/