Mozart v Praze česky, anglicky a francouzsky

seifert_mozart_v_praze.jpg

V tomto pořadu se Radio Praha zaměří na českou poezii. Z díla nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta vyjímáme skladbu Mozart v Praze z roku 1948. Uslyšíte ji v podání Václava Vosky a neznámých recitátorů v jazyce anglickém a francouzském. Trojjazyčný pořad natočil v roce 1963 režisér Jiří Roll.

Dnešní den bude ve vysílání Radia Praha nadále patřit poezii. Začíná magazín Literární naslouchátko, ve kterém vám dáváme naslouchat slovům českých spisovatelů. Od mikrofonu vám přeje inspirativní poslech Vilém Faltýnek.

Básník Jaroslav Seifert je jediným českým nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Jako spoluzakladatel poetismu patřil k hlavním představitelům umělecké avantgardy v meziválečném období, v 60. letech byl vyznamenán titulem národní umělec. Později patřil k prvním signatářům Charty 77 a jeho pohřeb v roce 1986 probíhal pod dohledem Státní bezpečnosti, protože hrozilo, že přeroste v protikomunistickou manifestaci.

Ze Seifertova díla vyjímáme dnes skladbu Mozart v Praze z roku 1948. Nabízím vám pořad z fondů Českého rozhlasu I v cizí řeči velký básník zpívá (1963), v níž byly verše této skladby doplněny anglickým a francouzským přebásněním a Mozartovou hudbou. Režisér Jiří Roll obsadil českého herce Václava Vosku, hlasy cizojazyčných recitátorů už dnes není možné zjistit. Pod překladem jsou podepsáni Charles Moisse, Helena Helceletová a Edith Pargeter. Autorem úpravy pro Radio Praha je Vilém Faltýnek, který vám přeje příjemný poslech. Věřím, že právě vy nejlépe oceníte srovnání Seifertova básnického jazyka a jeho překladu.

Pořad vysíláme 30. května v 17:30 UTC a o den později v časech 1:30 a 8:30 UTC.