Muzeum hlavního města Prahy vystavuje vzácné mince

Do Pražské mincovny může v těchto dnech nahlédnout návštěvník Muzea hlavního města Prahy. Dozví se na ní mnoho zajímavostí o peněžním vývoji v Čechách a prohlédne si i část technického vybavení mincovny.

Slavné pražské groše, zlaté florény, denáry i mnohem mladší tolary a řada dalších mincí se třpytí ve vitrínách expozice věnované pražské mincovně. Výstava s názvem Pražská mincovna se už v muzeu konala v sedmdesátých letech. Upozornila na to hlavní kurátorka sbírek Pavla Státníková:

"Numismatická výstava v našem muzeu se koná po dvaatřiceti letech, což je poměrně dlouhá doba. Po pravdě řečeno, jak sahají naše vědomosti, tak velká numismatická výstava se na českém území do roku 1989 nekonala, byly když tak některé menší."

Od sedmdesátých let se numismatická sbírka muzea rozrostla především právě o mince ražené v Praze. Historie Prahy je s dějinami českého mincovnictví úzce provázána, říká autor výstavy Jiří Militký.

"Nejstarší české mince z druhé poloviny desátého století byly samozřejmě raženy v Praze, kde přesně ta mincovna nebyla nevíme, pouze teoreticky předpokládáme, že se tak dělo v areálu dnešního pražského hradu, ale jsou i některé odborné názory, které nevylučují možnost souběžné ražby na více místech."

Na výstavě samozřejmě nemůže chybět ani známý pražský groš. "Je to tedy nejslavnější česká mince, která nese v názvu Prahu, ovšem ražena v Praze nebyla. Existují názory, že ty nejstarší emise v roce 1300 mohly být raženy ještě v pražské mincovně, ale nemůžeme to spolehlivě doložit."

Od třicátých let 16. století až do osmdesátých let století 18. byla pražská mincovna umístěna v nároží Celetné ulice a Ovocného trhu.

"Pak byla nakrátko za Josefa II. v rámci jeho mincovních reforem zrušena a znovu byla pražská mincovna obnovena o několik let později v roce 1795, ale to místo ražby už bylo na Staroměstském náměstí v areálu zrušeného paulánského kláštera, kde ta mincovna vydržela až do roku 1856, což je konec ražby mince v Čechách."

Jiří Militký byl připraven i na dotazy týkající se nejvzácnějších exponátů a hned jeden z nich ukázal, šlo, jak také jinak, o pražský groš, který vznikl patrně k reprezentaci krále Ladislava Pohrobka.

"Ta mince je nesmírně vzácná, jednak je perfektně zachována a také existují pouze čtyři exempláře, které jsou registrované, včetně tohoto, který byl doposud v literatuře neznámý."

Další zajímavé exponáty si mohou návštěvníci v Muzeu hlavního města Prahy prohlédnout až do 23. srpna.