MZV spustí nový program rozvojové pomoci zaměřený na investice

Ilustrační foto: MZV

Ministerstvo zahraničí spustí příští týden nový program rozvojové pomoci, který by měl přispět k investicím českých firem v rozvojových zemích. Program Záruka by měl snížit rizika a tím i náklady investic pro české firmy. V zemích určení by díky němu mohla vzniknout nová pracovní místa nebo vzrůst životní úroveň.

Martin Tlapa,  foto: archiv MZV
Jak uvedl náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa, podobné nástroje rozvojové pomoci využívají i severské státy.

"Je to přesně program v duchu toho, o čem hovoří EU, posunout se od dotací k investování v rozvojových zemích. Rozdávat příspěvky je jedna věc, ale daleko efektivnější je umět v těchto zemích investovat. Ta záruka je úplně nová věc, která pomůže zjednodušit a zpřístupnit financování projektů, které poskytují komerční banky českým subjektům právě v těch rizikovějších zemích jako je Afrika nebo Blízký východ. Ta cena do rizikových zemí je vysoká a cílem toho programu je poskytnout vládní záruku na to, aby se mohla krýt rizika v těch komerčních projektech. Tím se zpřístupní možnost jejich financování."

Letos vyčlenila vláda pro program Záruka 50 milionů korun. Firmy budou moci žádat o záruku maximálně do poloviny výše úvěru, o který kvůli plánované investici banku požádají. Maximální výše poskytnuté záruky na jeden projekt je 25 milionů korun, maximální délka záruky je osm let.

Díky pomoci v lékařství se do zemí mohou dostat i české firmy

Foto: Štěpán Macháček,  ČRo
Martin Tlapa předpokládá, že první výsledky investic uskutečněných díky programu by se mohly projevit koncem letošního roku. Ideální je, aby projekty na sebe navazovaly. Třeba pomoc v lékařství na školení lékařského personálu.

"Představte si dodávku vybavení nemocnice, která jde z ČR. Společnosti, které vyrábějí například postele, vybavení JIP nebo inkubátory, by si mohly vzít komerční úvěr. Pokud by byl zajištěn tou jistinou, tak by mohlo zlevnit to pojištění. V ideálním případě by se nám líbilo, kdyby s tímto projektem ruku v ruce šlo něco jako domluva mezi podnikatelem a nevládní organizací na trénink personálu, který zajišťuje servis zařízení, které je v té nemocnici. Když jsem byl v Etiopii, tak tam byl zárodek něčeho podobného. Skvělé jméno ve světě má Medevac v Jordánsku. Tam najíždějí doktoři, kteří operují děti ze Sýrie, které tam žijí. A společně s nimi se tam dostaly i české firmy, které se dostaly na ten výběrový list, mohou se zúčastnit tendrů a postupně se tam dostává česká technologie."

Loni dalo Česko na rozvojovou pomoc sedm miliard

Ilustrační foto: © UNICEF Ethiopia/2014/Bizuwerk,  CC BY-NC-ND 2.0
Program by podle náměstka Tlapy mohl přispět i ke snížení motivace lidí z rozvojových zemí k migraci do Evropy. Česko loni dalo na rozvojovou politiku zhruba sedm miliard korun, byla to stejná částka jako v roce 2017. Peníze se využívaly například na pomoc v zemědělství, ve školství či ve zdravotnictví. Příkladem rozvojové pomoci jsou i projekty pro podnikatele.

"Mohou získat pomoc při přípravě podnikatelských projektů v rozvojových zemích. Nebo to mohou být projekty, které vyhlašuje Česká rozvojová agentura, například na zajištění dodávek vody nebo výstavbu škol, zejména v zemích Afriky. Nebo to mohou být malé lokální projekty, které realizují zastupitelské úřady. Přestože máme vládou určeno 6 klíčových trhů, tak se snažíme, aby se pomoc poskytovala ve všech zemích, kde máme zastoupení. Nejvíce finančních příspěvků směřuje do zemí jako je Etiopie, Jordánsko, Moldavsko nebo Kambodža."

Důležité jsou také projekty, které podporují vysílání učitelů nebo stipendia pro lidi, kteří mohou studovat v ČR.