Na dvě stovky rabínů v Praze jednají o poválečné historii evropských Židů

L'inauguration de l’institut Maharal, photo: CT24

Je holocaust uzavřenou minulostí? A jakou cestu ušli evropští Židé od dob, kdy se je nacistický režim snažil vyhubit? - Takové otázky si v těchto dnech v Praze klade na dvě stě evropských rabínů. Probíhá tu totiž - poprvé v bývalém východním bloku - jejich konference. O bližší informace požádala v telefonickém rozhovoru Milena Štráfeldová předsedu Federace židovských obcí v České republice Jiřího Daníčka:

"Konference evropských rabínů je reprezentativní instituce evropských ortodoxních rabínů, která byla založena v r. 1956. Každé dva roky se schází v některém z evropských měst. Letošní konference je poprvé v Praze a myslím i poprvé na tzv. Východě. Hlavní téma letošní konference je vyjádřeno slovy Z temnoty do světla a je to bilance toho, jakou cestu evropské židovstvo urazilo od holocaustu po dnešek. Na tom zasedání se pochopitelně řeší i zcela konkrétní věci, jak je přináší praxe."

Souvisí termín konference s výročím Křišťálové noci?

"Souvisí, protože bezprostředně navazuje na velké shromáždění židovských organizací v Bruselu, které se konalo včera /tj. v pondělí/ - Holocaust Forum. A samozřejmě sedmdesát let od Křišťálové noci, kdy byla zahájena fyzická likvidace evropského židovstva, je významné výročí, které na konferenci bude připomenuto."

Řekl jste, že se bude jednat především o tom, jakou cestu židovstvo urazilo od holokaustu. Co o tom soudíte? Je celá tato historická kapitola minulostí, anebo tu jsou stále nějaké dozvuky?

"Určité problémy tu jsou, to se nevyhýbá prakticky žádné evropské zemi. Aktivity neonacistů, skinheadů a podobně jsou často namířeny proti Židům, ale samozřejmě nejenom proti nim. Na druhé straně lze konstatovat, že záměr vyhubit Židy v Evropě se nepodařil. To můžeme konstatovat i v kontextu České republiky, kde ani ta masivní katastrofa, která proběhla během druhé světové války, ani velmi nepříznivé klima vůči Židům, které pak bylo charakteristické pro totalitní režim, nedokázaly přerušit tisíciletou židovskou existenci v Česku. A totéž se dá konstatovat i v rámci celé Evropy."

Praha právě díky historii zdejší židovské obce musí být velmi zajímavým místem pro evropské rabíny. Jaký je doprovodný program konference?

"Vedle pracovních zasedání je tam ve čtvrtek přijetí užší delegace prezidentem Václavem Klausem. Dále je to pochopitelně prohlídka Židovského muzea, návštěva a bohoslužba ve Staronové synagoze a takovým podtextem konference je blížící se 400. výročí úmrtí Rabiho Löwa, které bude příští rok a které opět obrátí k Praze velkou pozornost nejenom židovské veřejnosti na celém světě."