Na jihu Moravy našli archeologové další doklady přítomnosti Římanů

Foto: ČTK

U Pasohlávek na Břeclavsku, na místě bývalé germánské osady, objevili archeologové další nálezy, které svědčí o přítomnosti Římanů na našem území. Na dně studny celá staletí ležela např. bronzová spona nebo křesadlo.

Foto: ČTK
Lokalita se nachází s těsném sousedství někdejšího římského tábora u Mušova, ze druhého století našeho letopočtu, a archeologové se o ni zajímají už delší dobu. Markomanská osada neexistovala dlouho, ale přesto je velmi bohatá na nálezy a je zajímavá i svou architekturou.

Balázs Komoróczy z Archeologického ústavu AV v Brně k jeho dosavadním výsledkům výzkumu říká, že celá kolekce se začíná ukazovat jako unikátní a jako něco, co v archeologii doby římské u nás zatím neznáme.

"Mimořádným ten nálezový soubor činí obrovská míra zastoupení předmětů římského původu, což běžně v germánském kontextu jsou občas nějaké keramické nádoby. Tady narozdíl od standardní situace nacházíme v objektech té germánské osady římské pancíře, ozdoby opasků, zbraně, nástroje...ale i ta samotná germánská složka je velmi bohatá na kovové i jiné předměty. Např. letos jsme našli dosti velký kus surového jantaru, který patří už k vyloženě exkluzivním nálezům."

Komoroczy uvádí, že archeologové mají pocit, že náhodou narazili na osadu Germánů, kteří byli spojenci Římanů. Zajímavé také je, že předměty, které Germáni od Římanů získali, zapojovali také do svého technologického procesu, kovové věci přetavovali a upravovali podle svého vkusu.

Foto: ČTK
V dobách Československa byl nejvýraznějším dokladem přítomnosti Římanů na území republiky nápis na trenčínské skále. Na území dnešního Česka se nejseverněji zatím nalezly stopy tábora římského vojska v Olomouci Neředíně.

"My bychom to ani nepovažovali za zajímavé v tom smyslu, jestli je to severně nebo nikoliv, ale my vnímáme to, že zhruba v těch místech jako je Olomouc, Hulín apod. se nacházela i periferie toho germánského osídlení a nám se na základě té prostorové distribuce jak římských předmětů, tak i táborů, že ti Římané celé to území okupovali."

I přes tyto severněji umístěné tábory, nejvíce nálezů a nejmohutnější výstavbu nacházejí archeologové právě v okolí Mušova.

Výzkumy u Pasohlávek budou dále pokračovat.

"Velmi nás zajímají detaily vnitřní zástavby toho římského opevnění. Nadále nás zajímá ta interakce těch Germánů a Římanů, to je něco, co archeologie má velmi málokdy možnost podchycovat, určitě je tady obrovský potenciál nadále ukrytý v zemi."

V budoucnu se také počítá se vznikem archeoparku, který by měl právě období římského a germánského osídlení a výzkumy archeologů přiblížit.