Na slet do Prahy zamíří i sokolové z Paříže. Naše účast bude hojná, hlásí jejich místostarostka

V duchu hesla „Slet spojuje“ se na začátku léta sjedou do Prahy sokolové na svém již 17. sletu. Největší oslava sportu pro všechny na světě se koná jednou za šest let a sletový tým letos očekává účast dvaceti tisíc cvičenců. Nebudou mezi nimi chybět ani sokolové z Paříže. Svoji skladbu už pilně nacvičují.

Petra Trnková | Foto: Archiv Petry Trnkové

„Naše účast na Sletu bude hojná, předpokládáme výpravu čítající 30 – 40 členů Sokola Paříž. Muži pečlivě nacvičují mezigenerační skladbu Před Kamerou, jejíž část byla cvičena na sletu v roce 1938. Pravidelně se v sobotu odpoledne scházejí v tělocvičně v Saint Mandé, kde nacvičují jednotlivé části skladby,“ popisuje místostarostka Sokola Paříž (Sokol de Paris) Petra Trnková.

Připomíná, že členové Sokola Paříž, jehož historie je dlouhá přes 130 let, se sletů v Praze účastnili pravidelně a zvali na ně  i své francouzské přátele.

„Často je možné ve Francii v muzeu či archivech narazit na záběry či fotografie ze sletů v Praze, jejíž prostná inspirovala i francouzské cvičence. Velkých úspěchů dosahovala pařížská jednota především v gymnastice a obdivu získávala při hromadných skladbách,“ přibližuje Petra Trnková.

V době komunistické éry, kdy bylo v Československu sokolské hnutí zakázáno, žilo dále díky sokolským organizacím v zahraničí. Sokol Paříž se toho aktivně účastnil.

„Po sokolském sletu roku 1948, kterého se Sokol Paříž zúčastnil, došlo k přerušení styků s Českou obcí sokolskou, neboť se rozcházela s ideály sokolského hnutí, a následně byla novým československým režimem zrušena. Sokol Paříž, stejně jako jednoty v dalších evropských městech, v tradici sletů ale pokračoval. Přímo v Paříži se slet odehrál v roce 1954 a v roce 1990. Byly to slety první a poslední mimo rodnou zemi,“ připomíná Petra Trnková.

Po roce 1989 se Sokol Paříž aktivně zapojil do sletů České obce sokolské a pravidelně nacvičoval sestavy, ať už pro muže, ženy či děti. Posledního sletu v roce 2018 se zúčastnilo 25 členů, z toho 7 mužů přímo na ploše při skladbě Borci.

Plesy, cvičení, tábory pro děti či oslavy svátků

Důležité je podle Petry Trnkové také zmínit angažovanost českých a slovenských sokolů ve světových válkách, kde bojovali na straně spojenců. „V Paříži najdeme spoustu míst spojených s českou stopou a hrdinstvím sokolů. Nejenom sportem žila místní jednota, ale též udržováním českých tradic a zvyků,“ upozorňuje.

Pařížský Sokol v současné době působí jako krajanský spolek. Vede sportovní zájmovou činnost a propaguje dobré jméno České republiky v zahraničí. Sdružuje Čechy, Slováky a Francouze, kteří chtějí udržovat a rozvíjet vzájemné vztahy. Slaví státní svátky, vydává časopis Zpravodaj, tančí lidové tance nebo třeba cvičí jógu.

Sokolská louka u řeky Marny, v Gournay sur Marne, se stala místem setkávání pařížského Sokola, a i dnes zde pořádáme sportovní volejbalový turnaj, symbolicky sokolskou louku na jaře otvíráme a u pomníčku vzpomínáme na Sokoly padlé ve světových válkách. Na louce slavíme svatého Václava, Mikuláše, pořádáme tábor pro děti, či přibližujeme Francouzům tradice Velikonoc,“ popisuje Petra Trnková některé z mnoha akcí pořádané pařížskými sokoly.

Z kulturních počinů získal velké renomé pravidelný Sokolský reprezentační ples, což je v Paříži věc poměrně neobvyklá, a tato tradice pokračuje dodnes. Poslední ples v rytmu polky, valčíku, ale i moderny, kde nechyběly ani české koláčky či tradiční chlebíčky, proběhl 9. března. A už se chystají další akce – ta nejbližší bude oslava Velikonoc a probouzení jara.

Autoři: Petra Trnková , Katarína Brezovská
klíčové slovo:
spustit audio