Na Vyšehrad se vrátil úlomek oltáře sv. Petra

r_2100x1400_radio_praha.png

Na Vyšehradě je opět úlomek oltáře, u kterého sloužil mši sv. Petr. Malý úlomek kamene v dřevěné bedničce bude brzy umístěn do hlavního vyšehradského oltáře.

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Část kamenné desky z oltáře, u kterého údajně sloužil mši v roce 44 svatý Petr, se vrátila do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Pro Vyšehrad ho získal už císař Karel IV. ve 14. století. Kámen ale zmizel zřejmě při husitských bouřích a dodnes nebyl nalezen. Vyšehradské kapitule se nyní podařilo získat nový úlomek ze starobylého oltáře, který je uchováván v dómském muzeu v italské Pise. Z jakých zdrojů Vyšehradská kapitula čerpala, o tom více její ředitel Jan Kotous.

"První zdroj je archiv Vyšehradské kapituly, kde jsou z druhé poloviny 14. století dochované čtyři listiny. Je instrument byzantského notáře, který hovoří o tom, jak byl tento oltář představen Karlu IV. při jeho návštěvě roku 1355 v Pise, jak z něho byla na žádost Karla IV.

Karel IV.
oddělena určitá část a jak se dostal na Vyšehrad. Potom jsou v archivu uloženy dvě papežské buly Inocence IV. a Bonifáce IX., které dávají zvláštní privilegia tomuto oltáři. Druhý hlavní zdroj byl článek docentky Heleny Soukupové, historičky architektury, která představila zásadní studii o vyšehradských svatyních."

Jak byla složitá jednání s Itálií?

"Nebyla vůbec složitá, naopak. My jsme zaznamenali ze strany současného pisánského arcibiskupa Giovanni Paola Benotta velikou vstřícnost. Oni si váží osobnosti Karla IV. tím spíše, že v pisanském dómu uchovávají hrob jeho děda císaře Jindřicha VII., což byl také důvod, proč Karel IV. tehdy při své císařské jízdě do Říma ke korunovaci Pisu navštívil a proč se tam dva měsíce zdržel."

10
50.063750950000
14.417667380000
default
50.063750950000
14.417667380000