Náčelník generálního štábu jednal s vedením temelínské elektrárny

Jadernou elektrárnu Temelín si prohlédli náčelník generálního štábu Jiří Šedivý a velitel sil územní obrany Vladimír Sova. Návštěva měla informativní charakter a týkala se zejména součinnosti armády při plnění vnějších havarijních plánů, které zahrnují třináctikilometrové pásmo kolem elektrárny. "Havarijní plány oblasti kolem Temelína jsou zpracovány, armáda již musí provést jen některé dílčí úpravy ve vztahu k záchranné základně civilní ochrany v Jindřichově Hradci. Toto 'doladění' plánů by mělo být hotovo nejpozději do zahájení zkušebního provozu elektrárny," řekl Šedivý. Připomněl, že s představiteli Temelína hovořil také o povinnostech armády ve vztahu k průmyslovým zařízením za branné pohotovosti státu a při likvidaci havárií. Podle starosty Týna nad Vltavou a předsedy Sdružení měst a obcí regionu jaderné elektrárny Temelín Jiřího Eisenvorta chybí na materiální zajištění havarijního plánu asi 110 miliónů korun. Materiální zajištění havarijního plánu podle něj mělo pokračovat postupně s přípravou Temelína na uvedení provozu. Mezníkem je zahájení komerčního provozu elektrárny, které přichází v úvahu v roce 2003.