Nahradí stát Baťovi znárodněný majetek?

r_2100x1400_radio_praha.png

Ministerstvo financí rozhoduje o odškodnění Tomáše Jana Bati za znárodněný majetek. Informace, kterou ve čtvrtek přinesl deník Právo, je překvapující tím, že Baťovou žádostí z května 2005 se dříve úřad odmítal zabývat.

Až letos v dubnu ministerstvo Baťovi sdělilo, že ve věci jeho žádosti přece jen provede správní řízení. Zahájilo jej tento měsíc. Proč úřad nezačal takto postupovat již o tři roky dříve, nám vysvětlil Radek Ležatka z tiskového odboru ministerstva financí: "Žádost byla podle tehdejší praxe, potvrzené soudní judikaturou Městského soudu v Praze, vyřízena mimo správní řízení s tím, že správní řízení nelze provést z důvodu absence právních předpisů předpokládaných ustanovením dekretu prezidenta republiky."

Jinými slovy, ke znárodnění akcií společnosti Baťa došlo na základě jednoho z Benešových dekretů, ke kterému pak ale nebyl přijat prováděcí předpis. Ministerstvu financí tedy chybělo nařízení vlády, které by upravovalo zásady poskytování náhrady, říká Ležatka. Podle něj nelze postupovat ani podle restitučních předpisů přijatých po listopadu 1989, protože ke znárodnění firmy Baťa došlo před únorem 1948, což byl podle zákona začátek rozhodného období.

Přesto ministerstvo financí nyní ve věci jedná. Donutily ho k tomu soudy. "S ohledem na změnu judikatury upravující vyřizování žádostí o náhradu podle původních znárodňovacích předpisů za znárodněný majetek, tedy rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. září 2007 a nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2007, sdělilo ministerstvo financí panu Tomáši Janu Baťovi, že bude prováděno správní řízení ve věci jeho původní žádosti podle zákona o správním řízení."

Radek Ležatka z tiskového odboru ministerstva financí dodává: "Termín skončení správního řízení se dá bohužel jen velmi těžko odhadovat, protože bylo právě zahájeno. Ale zdůrazňujeme, že těmito soudními rozhodnutími z roku 2007 byla ministerstvu financí pouze stanovena povinnost zahájit správní řízení, není však jimi řešeno, zda lze uplatněnému nároku vyhovět či nikoliv."

Dodejme však, že čistě teoreticky Baťovy šance na úspěch nelze vyloučit, neboť úřad nyní rozhoduje o odškodnění podle Benešova dekretu číslo 100 z roku 1945, který určitý rámec náhrad upravuje.

Autor: Peter Gabaľ
klíčové slovo:
spustit audio