Nakladatel Alexandr Tomský vždy věřil, že se z exilu vrátí

November 1989

Do 20. výročí listopadových událostí v r. 1989 už zbývají jenom dny. V našem vysílání jsme vás vyzvali, abyste zavzpomínali, jak jste tuto dobu sami prožívali a jak jste ze zahraničí sledovali vývoj v tehdejším Československu. Exilový nakladatel Alexandr Tomský žil v té době v Londýně a patřil k optimistům, kteří věřili, že se do Prahy jednou vrátí:

"Já jsem byl rozhodnut vždycky se vrátit, od r. 1968. Působil jsem jako exilový nakladatel, byla to součást mé existence, že tam jsem dočasně jako politický, výrazně politický emigrant. To rozhodnutí si pamatuji přesně, nastoupilo po televizní diskusi s Alexandrem Solženicynem v r. 1974. Alexander Solženicyn tenkrát věštecky řekl, že se vrátí. Na mne to zapůsobilo. On byl mnohem starší než já, o dvě desetiletí. A psal se rok 1974. Potom jsem pracoval v ústavu, který se zabýval vztahy ateistického státu a církví a disidenty v Československu, a bylo mi jasné po perestrojce, že se ten systém skutečně zhroutí. Samozřejmě jsem ale nikdy nemohl určit datum. Takže to bylo pro mne jasné, a když 17. listopadu vypukly demonstrace, balil jsem kufry a prvního prosince jsem byl tady. Samozřejmě jsem nemohl přetrhat veškeré závazky a nitky a v roce 1990 jsem až do podzimu tak trochu pendloval, už jsem tu ale byl vlastně nastálo etablovaný."