Nakladatelství Albatros rozdalo výroční ceny

Markéta Zinnerová, foto: ČTK

Nakladatelství Albatros ocenilo ve středu 11 autorů, ilustrátorů, výtvarníků a grafiků za jejich práci při tvorbě knih pro děti a mládež. O literatuře pro děti si se spisovateli a zástupci nakladatelství povídal Vilém Faltýnek.

Cenu za celoživotní přínos dětské literatuře obdržely dvě ženy, jejichž knížky provázejí již celé generace čtenářů - autorka pohádek, povídek a scénářů Markéta Zinnerová a ilustrátorka více než dvou stovek titulů Helena Zmatlíková. Markéty Zinnerové jsem se zeptal, jestli se podle jejího názoru dětský čtenář za dobu jejího literárního působení proměnil. "Zrychlila se celá doba, způsob vnímání, a myslím, že se to do literatury správně promítá. Musí být pro děti přitažlivá a pak teprve naplňuje svůj úplně základní smysl: aby dítěti mohla něco sdělit - to co jí autor chce říct,"řekla Zinnerová.

Ovšem podle Jiřího Žáčka, který obdržel cenu za knihu Žáčkova encyklopedie pro žáčky, se dětský čtenář v zásadě nemění: "Proměnily kulisy a doba, ale lidi se nemění. V horizontu tisíce let se lidi nemění vůbec, jenom používají jinou techniku. Takže asi ani děti nejsou jiný, než byly před těma pětadvaceti lety, kdy mi vyšla první knížka pro děti."

Kromě starší autorské generace byli mezi oceněnými i mladí autoři, například Alena Ježková, která napsala pro děti vyprávění o našem hlavním městě Praha babka měst. Ředitel nakladatelství Martin Slavík Radiu Praha řekl, že Albatros pečuje o mladou nastupující generaci:

"To je jedním z našich cílů, ale taky velkou zodpovědností Abatrosu, že když jsme největší a máme nejvíc prostředků na rozvoj, máme taky nejvíc redaktorů a přečteme největší množství rukopisů. Z nich se snažíme vybírat mladé talenty. Ale musím upozornit, že než napíšou dětskou knížku, tak to znamená řadu měsíců i let trvale spolupracovat s redaktory, aby ten styl, který se rodí, byl vhodný pro děti, aby ho ti autoři takový přijali za svůj, ale přitom aby si podrželi vlastní originální vyjadřovací jazyk."

Markéta Zinnerová s Libuší Havelkovou - první gratulantkou,  foto: ČTK
Ondřej Müller z programového oddělení nakladatelství dodal, že ve skladbě edičního plánu je původní česká literatura zastoupena zhruba 40 procenty. A právě ceny mají autory mimo jiné povzbuzovat k další tvorbě.

"Výročními cenami se snažíme podporovat české projekty, aby ti autoři věděli, že na jejich tvorbu se nezapomíná. A možná je podpoří i to, že ve světě je dnes dětská literatury 'in', je 'sexy', jak se říká."

Albatros vydal za více než půlstoletí své existence přes 9000 titulů v celkovém nákladu 350 milionů výtisků. Nejvíce vydávanou knihou bylo Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka, která byla vytištěna v 930.000 exemplářích.