Národní knihovna v Praze získala vzácný tisk z 16. století

Do sbírek Národní knihovny v Praze se po téměř dvou stech letech vrátil vzácný tisk ze 16. století. Jaký - to už v telefonickém rozhovoru přibližuje Miroslava Hejnová, která má v Národní knihovně na starosti rukopisy a staré tisky.

Rukopis třeboňského augustiniána Oldřicha Kříže z Telče, 15. stol.
"Jedná se o překlad díla Paola Giovia, pořízený bratry Sixtem a Ambrožem z Ottersdorfu, který vydal v roce 1540 Pavel Severin. To byl tehdy nejvýznamnější nakladatel v Čechách.

Čím je ta kniha pro Vás tak významná - kromě toho, že je tak stará?

Ta kniha má velice zajímavý osud. Kdysi byla součástí fondu Klementinské knihovny. Poznali jsme to z toho, že byla zapsána v rukopisném katalogu rukou Karla Tháma, který tehdy pořizoval seznam českých knih. My jsme podle katalogu našli, že zde toto dílo kdysi bylo. Potom bylo zcizeno a po celých dvě stě let bylo nezvěstné. Kniha původně patřila do knihovny Viléma z Rožmberka. Je velice vzácná jednak z toho hlediska, že se dochovala v počtu tří výtisků. Nám se teď podařilo získat úplný výtisk, dobře zachovaný, s padesáti dřevořezy, takže tento výtisk je velice hodnotný. Samozřejmě rozšíří náš fond národní literatury.

A jenom rámcově, pokud byste srovnala tuto vaši novou akvizici, kolik takto cenných knih ve fondu Národní knihovny je?

Národní knihovna má přibližně dvě stě tisíc starých tisků. Ne všechny jsou samozřejmě tak cenné, jako toto dílo, ale nějaká tisícovka to bude, která bude takto cenná. A kromě starých tisků má také sbírku středověkých rukopisů a těch je přes devět tisíc."

Kniha Paola Giovia O věcech a spúosobích národu tureckého bude zařazena do programu digitalizace rukopisů a starých tisků, aby se tak mohla snáze dostat do rukou badatelů i běžných čtenářů.