Národní muzeum vystavuje skutečnou tvář Karla Hynka Máchy

macha_v_ilustracich_busta.jpg

Letošní rok byl vyhlášen Rokem Karla Hynka Máchy. 200. výročí jeho narození si budeme sice připomínat až v listopadu, Národní muzeum v Praze teď ale připomnělo jiné máchovské jubileum. 6. května 1939 byly Máchovy ostatky vystaveny v Pantheonu muzea a o den později byl Mácha znovu pochován na Vyšehradském hřbitově. Jeho "druhý" pohřeb se stal celonárodní manifestací proti okupaci Československa nacisty. Muzeum uspořádalo výstavu, která ukazuje Máchovu podobu na základě antropologického průzkumu.

Mácha zemřel v r. 1836, ve svých šestadvaceti letech, v Litoměřicích. Zde byl také až do roku 1938 pochován. Litoměřice však na základě Mnichovské dohody z 30. září 1938 spadly do sudetského záboru. Už 1. října byly proto Máchovy ostatky nahonem převezeny do Prahy, aby hrob jednoho z nejvýznamnějších českých básníků nezůstal na německém území. V Praze pak byly podrobeny detailnímu antropologickému zkoumání. Na jeho základě mohla v 80. letech minulého století vzniknout skutečná Máchova podoba. Na jejím vzniku se podílel známý antropolog Emanuel Vlček a sochař a medailér Milan Knobloch.

"Hlavní podíl je ta antropologie, protože bez ní vlastně nelze vytvořit žádné dílo. Pan profesor nejdřív velmi pečlivě rozkreslil ty podoby a pak záleželo na mně. Říkal mi, teď je to na vás, abyste mu dal výraz,"

Mácha podle Jana Zrzavého
zavzpomínal při čtvrteční vernisáži výstavy dnes už šestadevadesátiletý sochař Knobloch. Skutečná podoba romantického básníka byla přitom dlouho neznámá. Existuje sice jeho pravděpodobný autoportrét v jeho denících, podle Máchy mělo vzniknout i několik obrazů, u žádného ale není naprostá jistota, že se skutečně jedná o Máchu. Později se ho pokusila zachytit i řada umělců. Nejznámější je podle Milana Knoblocha vyobrazení Jana Zrzavého:

"Vyjádřil prostě toho snílka, to, co lidi cítili. A proto nebylo najednou lehké převzít tuto verzi. I když by měla být nejvěrnější, protože je podle jeho lebky."

Výstava Tvář Karla Hynka Máchy potrvá v Národním muzeu do září.


Rekonstrukci podoby podle lebky básníka Máchy vytvořili r. 1986 antopolog Emanuel Vlček a sochař Milan Knobloch