Obec spisovatelů vyhlásila r. 2010 Rokem Karla Hynka Máchy

Statue of Macha on Petrin Hill

Jen málokterý den v roce je spojen s tak rozdílnými symboly jako první máj. Je to právě dvacet let, kdy děti s mávátky naposledy šly povinně do prvomájového průvodu při oslavách Svátku práce. Dnes se v tento den v ulicích spíš strhnou bitky mezi radikálními pravičáky a anarchisty. Pro mnoho lidí je ale první máj především "lásky časem" a Pražané se vydávají na Petřín k soše Karla Hynka Máchy. Obec spisovatelů proto právě teď oznámila, že příští rok bude rokem autora Máje. Podrobnosti uslyšíte v rozhovoru Mileny Štráfeldové s předsedou Obce spisovatelů Vladimírem Křivánkem:

Socha K.H.Máchy na Petříně
"V roce 2010 je dvousté výročí narození našeho básníka romantika. Je to období, kdy na něj chceme důstojně vzpomenout a zamyslet se nad naším současným vztahem k němu."

Jakými akcemi ho budete chtít připomenout?

"Těch akcí je řada, proto jsme ten projekt nazvali Rok Karla Hynka Máchy. Akce chceme pořádat po celý rok, od ledna až do prosince. Je několik výročí, jedno je jubileum Máje, druhé výročí je v listopadu, to je jak rok narození, tak datum úmrtí. A hodláme dělat ty akce tak, aby byly důstojné, aby to ale nebyly žádné slavenice."

Chystáte nějaké konkrétní výstavy nebo budete vydávat publikace o Máchovi nebo Máchovy knihy?

"Chystáme několik výstav. Ta největší bude uspořádána v Letohrádku Hvězda, což je prostor Památníku národního písemnictví. To bude velká výstava v červnu, která bude retrospektivně mapovat Máchův život a dílo. Další pak bude věnována Máchově skladbě Máj, ta bude v Národní knihovně, v Klementinu. Další výstava bude na Staroměstské radnici a ta bude věnována Máchovu dědictví. A co se týče sborníků, těch je asi pět nebo šest. Budeme vydávat jednu velkou máchovskou antologii a samozřejmě jsme otevřeni i dalším projektům, protože bychom si neradi Máchu uzurpovali a vytlačili ty ostatní, kteří mají taky zájem se nějakým způsobem podílet."

Kdo s vámi bude spolupracovat?

"Spolupracuje s námi Národní knihovna, Památník národního písemnictví, město Litoměřice, hl. m. Praha a ministerstvo kultury. Záštitu převzali pražský primátor Pavel Bém a prezident Václav Klaus."

Během roku 2010 proběhnou v Brně a v Litoměřicích také odborné máchovské konference. Jeden z pěti tematických bloků bude Máchovi věnován i na IV. kongresu světové bohemistiky, který proběhne v červenci 2010 v Praze.