Narovnávání majetkových a finančních vztahů v bydlení

Před dvaceti lety, od 1. července 1992 stouplo jednorázově čisté nájemné v Československu o sto procent v domech obecních, soukromých i státních. Výjimkou byly pouze byty ve stavebních bytových družstvech zřízených po roce 1958 s finanční pomocí státu. Nově ustavená česká koaliční vláda v čele s premiérem Václavem Klausem pak měla ve svém programovém prohlášení také větu: "Vláda bude usilovat o co nejširší uplatnění tržních podmínek i v oblasti bydlení, o postupné, ale nikoli pomalé přibližování nájemného, cen bytů a domů tržním cenovým relacím a o překonání dosavadní strnulosti ve vývoji právních a ekonomických vztahů v oblasti bydlení.""Nikoli pomalé" přibližování nájemného tržním cenám nakonec trvalo dvacet let. Deregulace končí s koncem letošního roku.

Před dvaceti lety, od 1. července 1992 stouplo jednorázově čisté nájemné v Československu o sto procent v domech obecních, soukromých i státních. Výjimkou byly pouze byty ve stavebních bytových družstvech zřízených po roce 1958 s finanční pomocí státu. Nově ustavená česká koaliční vláda v čele s premiérem Václavem Klausem pak měla ve svém programovém prohlášení také větu: "Vláda bude usilovat o co nejširší uplatnění tržních podmínek i v oblasti bydlení, o postupné, ale nikoli pomalé přibližování nájemného, cen bytů a domů tržním cenovým relacím a o překonání dosavadní strnulosti ve vývoji právních a ekonomických vztahů v oblasti bydlení." "Nikoli pomalé" přibližování nájemného tržním cenám nakonec trvalo dvacet let. Deregulace končí s koncem letošního roku.

Celý příspěvek najdete na adrese: www.rozhlas.cz/radio_cesko