Návrat z rodičovské dovolené komplikují ženám různé faktory - málo míst ve školkách i neochota zaměstnavatelů

Ilustrační foto: Barbora Kmentová

U příležitosti Mezinárodního dne žen byla představena studie, která se zabývala místy v mateřských školách. Jednou z věcí, která ženám komplikuje možnost vrátit se po rodičovské dovolené do práce, je totiž právě i místo v mateřské školce, či spíše jeho absence. Ženy tak často stojí před otázkou, zda platit dítěti soukromou školku nebo s ním i nadále zůstat doma. Obojí s sebou nese značnou finanční zátěž pro rodinu a dlouhý pobyt doma může mít pro ženu z profesního hlediska negativní dopad. Problém také je, že i když bude pro dítě místo v mateřské školce, nemusí žena sehnat přiměřené zaměstnání. Tématu se bude věnovat dnešní pořad Panorama.

Ilustrační foto: Barbora Kmentová
Nejčastější délka rodičovské dovolené, je v Česku 3 roky. Pak většinou nastává situace, kdy se žena, pokud nemá mladší dítě, vrací do práce. A tady se objeví klasická nerudovská otázka. Místa ve školkách byla totiž po dlouhou dobu nedostatkovým zbožím a ještě stále tomu tak na mnoha místech je a zřejmě ještě bude. O prakticky neexistujících jeslích není snad ani potřeba mluvit. Zřídit nová místa ve školkách se přitom z dlouhodobého hlediska ekonomicky vyplatí. Problém je ale v tom, že zatímco vstupní investice pro stavbu nebo rozšíření školky je jasně patrná, včetně toho, kdo ji nese, tedy zřizovatel, zisky tohoto kroku už na první pohled tak zjevné nejsou. Jeden z autorů studie Daniel Münich z projektu Idea při CERGE-EI, vysvětluje:

Ilustrační foto: Jan Rosenauer,  ČRo
"Okamžité výnosy už jsou trochu méně vidět, a právě to je problém, proč systém efektivně nefunguje. Výnosem je vyšší výběr daní z příjmu fyzických osob, protože ženy mohou nastoupit do práce. Protože daň z příjmu není tak vysoká, je mnohem důležitější výběr na pojistných odvodech z mezd.V okamžiku, kdy žena začne pracovat, i když má velmi nízký příjem, okamžitě začne platit zdravotní a sociální pojištění. Dalším přínosem jsou nižší výdaje na sociálních dávkách. Logika je taková, že když si rodina zvýší příjmy z práce, stát ušetří na některých druzích dávek, které se odvíjejí od příjmu rodiny. A pak jsou dlouhodobější, neboli sekundární výnosy, ty už nejsou vidět téměř vůbec a pro řadu lidí jsou těžko představitelné. Je ale potřeba s nimi počítat. Jsou to vyšší celoživotní výdělky a daňové odvody žen, které měly možnost zkrátit si dobu doma a jít do práce."Ekonomický přínos není samozřejmě jediným efektem možnosti a dostupnosti předškolního vzdělávání, upozorňuje Hana Hašková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR:

"Z těch kvalitních programů předškolního vzdělávání navíc nejvíce těží zejména děti ze znevýhodněného prostředí. Ukazují to mezinárodní studie a dalo by se říci, že kvalitní programy předškolního vzdělávání mohou mít pozitivní efekt na redukci nerovností ve společnosti."

Dlouhý pobyt na rodičovské dovolené komplikuje další profesní dráhu

Mateřská škola,  foto: archiv Radia Praha
Velkým problémem zaměstnání žen po rodičovské dovolené je také neochota zaměstnavatelů je zpátky nebo i nově přijmout. Pokračuje Helena Skálová z Gender Studies:

"Na jedné straně se jim nelze divit, teď budu dělat trošku ďáblovu advokátku. V momentě, kdy tady máme systém nastavený tak, že máme standardně tříletou rodičovskou dovolenou a při více dětech ženy vypadávají z pracovního trhu na 3,6,9 a v ojedinělých případech i více let, tak se na trh práce vracejí ženy, které trpí tím, že na něm tak dlouho nebyly. Ztrácejí kvalifikaci, pracovní návyky, neznají je kolegové, ony neznají technologické postupy, změny v legislativě apod., záleží, co si dosadíte za práci. Ztrácejí zkrátka svůj vzdělanostní a zaměstnanecký kapitál. Tím trpí a to je jeden z objektivních důvodů, proč zaměstnavatelé tyto ženy nechtějí. Na druhé straně by se dala vyjmenovat řada kompetencí, které pobytem na rodičovské dovolené získávají."

Ilustrační foto: Evropská komise
Ženy přitom podle Skálové chuť a motivaci pracovat i s malými dětmi mají. A mnohé z nich by se rády vrátily do práce dříve, než po tříleté rodičovské:"Je to vidět i na těch velkých číslech, která skutečně ukazují tu velmi vysokou míru ekonomické aktivity žen v České republice a oproti tomu ten velmi výrazný propad v období péče o malé děti. To není opravdu dáno neochotou nebo neschopností žen pracovat, ale prostě tím, že je to tady zvykem. Ženy, když chtějí jít do práce dříve, než po třech letech, často čelí nepochopení i ze strany rodiny, nejbližších příbuzných, jsou často viděny jako kariéristky, které na úkor svých dětí chtějí dál pokračovat ve svém profesním životě. Není tady zkrátka ta celospolečenská podpora, ale zájem žen pracovat tady určitě je."

Alespoň co se týče míst ve školkách, mohla by se situace zlepšit, a to nejen kvůli klesajícímu počtu narozených dětí. Sněmovna v tomto týdnu schválila novelu, která počítá s tím, že během příštích tří let budou mít nárok na místo v mateřské škole také čtyřleté, tříleté i dvouleté děti. Až praxe ukáže, jak bude novinka fungovat.