Nejsou lidi - Česko láká kvalifikované cizince

Česko opět chystá lov na kvalifikované zahraniční pracovníky. Cizinci, kteří by chtěli u nás legálně pracovat a posléze získat trvalý pobyt, by měli mít výhodnější podmínky než dosud. Nový plán vznikl na ministerstvu průmyslu a obchodu. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Lovit chytré mozky a šikovné ruce v chudším zahraničí s nabídkou rychlého trvalého pobytu i občanství patří k oblíbenému ´sportu´ všech vyspělých zemí. A Česko není výjimkou. Důvod je zřejmý.

"To, co slyším v posledních měsících od nástupu do funkce, má společného jmenovatele, a to: nejsou lidi."

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman
Říká ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Slovní obrat ´nejsou lidi´ patřil k nejfrekventovanějším už za bývalého režimu. Tehdy ovšem byla hlavní příčinou všeobecně nízká produktivita práce a všudypřítomný šlendrián. Dnes jsou důvody nedostatku lidí v určitých oborech komplexnější a spíše spadají do oblasti sociologických výzkumů. Nalákat do země kvalifikované pracovníky si kladl za cíl už program, který před čtyřmi lety spustila sociálnědemokratická vláda. Skončil ale fiaskem. Původně se očekávalo, že do Česka přijde asi 3000 lidí ročně. Během uplynulých čtyř let se však do projektu zapojilo celkem jen 600 cizinců, v drtivé většině navíc těch, kteří už v Česku legálně či ilegálně pracovali. Podle ministr Římana je tedy nutné původní projekt od základu inovovat. Jinými slovy řečeno, je třeba nastavit jiné, atraktivnější parametry pro příchod mladých a vzdělaných odborníků

"Projekt z roku 2003 měl parametry nastavené zcela prohibitivně, takže se do něj prakticky nikdo nevešel. Týkal se pouze lidí z několika málo zemí. Člověk si musel před příjezdem do Česka najít práci. Každý si dokáže představit, jak si z ciziny lze najít práci. Zaměstnavatel přece nebude kupovat zajíce v pytli. Chce toho člověka vidět."

Podle nových pravidel by si cizinec mohl sjednat práci v Česku přímo na místě. Pak bude ohodnocen určitým bodovacím systémem, jehož detaily ale ještě nejsou známy.Určitě se ale bude hodnotit potřebná kvalifikace, dosažené vzdělání či délka praxe. Pokud vyhoví, dostane tzv. zelenou kartu, speciální pracovní povolení na dva roky a po uplynutí této doby by cizinec mohl požádat o trvalý pobyt v Česku. Dosud platí pětiletá lhůta. A v jakých oborech mohou cizinci nejsnáze získat zelenou kartu, neboli, v kterých oborech je pociťován největší nedostatek kvalifikovaných pracovníků?

"Nedostatkovým zbožím jsou řemeslníci v černém řemesle, až po nejvzdělanější lidi, typu programátoři. Na trhu je v současné době poptávka asi po 2500 programátorech a nabídka je asi 800. Je to hodně pestrá škála profesí."

Nejvíce bodů tedy bude možné získat za technické obory. A hned za nimi jsou lékaři, zubaři a zdravotní sestry. A jak to bude se znalostí jazyka? Tam se mají kritéria lišit podle oborů.

"Přijímat zdravotní sestru bez znalosti češtiny by asi byl problém. Pro kvalifikovaného soustružníka nebo svářeče není znalost češtiny takovým problémem. Musí umět hlavně číst výkresy. Ty jsou mezinárodní."

Red: Ministr Říman navíc nezakrývá, že celý projekt je určen především těm, kdo ovládají ruštinu. A v tomto případě by jazykový problém neměl být takovou překážkou.

"Když se podíváme na mapu světa, zjistíme z povahy věci, že převážná většina zájemců by se s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou rekrutovala ze zemí bývalého Sovětského svazu. Koneckonců, když se dnes podíváte na strukturu zahraničních pracovníků v Česku, je tomu přesně tak."

Vládu ale bude zřejmě čekat před schválením nového projektu bouřlivá diskuse s odbory. Dnes totiž musí firma, která chce přijmout cizince, nejprve čekat, jestli se o práci nepřihlásí nějaký Čech. Tato podmínka by měla odpadnout.