Některých pohostinských zařízení se zvýšení DPH dotkne méně

České hospody, restaurace a hotely od května podraží. Ministři financí Evropské unie v úterý zamítli pokus Francie prosadit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty pro restaurace a hotely. DPH na restaurace tak po vstupu do EU vzroste z pěti až na 22 procent. Jaký bude mít tento fakt vliv na česká pohostinská zařízení sledoval Vilém Faltýnek.

Praha se pokoušela konzultovat s Evropskou komisí možnost získat dodatečně na tyto služby výjimku. O tom ale nechce komisař pro vnitřní trh Frits Bolkenstein slyšet. Potvrzuje český velvyslanec při Evropské unii Pavel Telička:"Za současné konstelace si nedovede představit, že by v dané otázce došlo k nějakému solitérnímu návrhu, takže tím, že se ta jednání před několika týdny dostala do slepé uličky a nepodařilo se schválit návrh komise, nedojde.li ki neočekávanému vývoji, nuceni harmonizovat."

Polsko a Maďarsko si na rozdíl od České republiky dojednali pro tuto oblast přechodné období. Bruselského jednání se účastnil i český ministr financí Bohuslav Sobotka. Také podle něj už nemůžeme doufat, že by bylo možné zachovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty pro restaurační služby. "Na tuto oblast Česká republika neměla vyjednanou výjimku, v době, kdy se jednání o výjimkách vedlo, proto v tuto chvíli nezbývá než respektovat pravidla unie," říká. Odhaduje, že svýšení cen se nepromítne do inflace: "Ten dopad bude z hlediska rozpočtového významný, ale nepředpokládám, že to výrazně zvýší ceny v České republice. Všechny změny DPH, které budou probíhat - a já bych neodděloval reastaurační a stravovací služby od ostatních přesunů, které v rámci vstupu do EU uděláme - nezvýší inflaci tak, aby přesáhla 3 procenta, takže budeme patřit mezi země s nejnižší inflací mezi přistupujícími zeměmi."

Ekonomové odhadují, že některé restaurace budou zdražení dotovat ze svých marží. Některé ale zdraží v plné výši. Tak jako například restaurace Hajnovka v centru Prahy - její vedoucí Tomáš Julák říká: "My se pohybujeme v takových cenách, v takových maržích, že opravdu musíme zvednout minimálně o těch 17 procent." Podle Karla Janouta z pražské restaurace U rychtáře neubudou restauratérům ani po zdražení hosté během poledne, méně jich ale přijde na večeři. "Myslím se, že většina restaurací se bude snažit tu marži snížit, tím pádem držet ceny na nižší úrovni, aby si to lidi mohli dovolit, a působit bude i konkurence, a co se týká večerních hostů, tech bude míň, nebo jestli jich nebude míň, bude menší konzumace."

Ředitel analytické firmy Mag Consulting Jaromír Beránek tvrdí, že podnakatelé najdou i jiné postupy, jak dopady zvýšené daně omezit. "Podle našeho odhadu může dojít ke zdražení o 7 - 10 procent, a to především ve středně velkých restauracích. Minimálně se to dotkne malých provozoven, ty se budou snažit přijmout taková opatření, aby se vyhnuly placení DPH, a rozdělí své provozovny na několik samostatných podnikatelských subjektů."