Nenapadlo mě, že o básnickou soutěž bude za Atlantikem takový zájem, říká Nela Růžičková ze Sokola v San Franciscu

Pomocí básní se dají vyjádřit emoce, pohrát si s jazykem. Tuhle příležitost dostali Češi v Sokolu v San Francisku, kteří se zúčastnili literární soutěže. Básně se líbily, a když se k nim přidaly ilustrace, vyšly ve Věstníku.

Nela Růžičková | Foto: Archiv Nely Růžičkové

Se zajímavým nápadem přišla Nela Růžičková. Co stálo za poetickou a výtvarnou soutěží v sanfranciském Sokole?

"Už několik let pracuji pro českou školu v Kalifornii. Dřív jsem vyučovala v lokalitě Lafayette, kde jsem měla svou třídu. Na konci školního roku 2021/2022 mne napadla recitační soutěž pro žáky první a druhé třídy české školy. Měla velký ohlas a většina studentů se soutěže zúčastnila. Měla jsem z toho samozřejmě ohromnou radost. My jsme v Česku na recitacích vyrostli, ale nikdy by mě nenapadlo, že o poetické vyjádření bude takový zájem za Atlantikem. Když jsem se stala oficiální členkou předsednictva Sokola v San Franciscu, řekla jsem si, že by bylo zajímavé zkusit zorganizovat něco v podobném duchu pro větší okruh lidí. Dostala jsem nápad uskutečnit soutěž v tvorbě básní, tedy oslovit členy a přátele Sokola SF a také českou školu v Kalifornii.

Čas běžel a básně přicházely, celkem jsme obdrželi řadu nádherných veršů. Posléze jsem mluvila se svou kamarádkou, se kterou jsem sdílela soutěžní příspěvky, a ona říkala: "Oslov někoho, kdo díla ilustruje." Poté jsme se shodly na tom, že nejkrásnější bude, když ilustrace vytvoří buď přímo autoři anebo čtenáři našeho Věstníku. Tím došlo k původně nepředpokládanému obohacení básnické soutěže dvanácti překrásnými kresbami, sice od amatérských, ale talentovaných ilustrátorů. Tak zdařilé dílo nešlo nechat zapadnout, a proto jsem všechny básně i s ilustracemi spojila v jeden celek, čímž došlo k vytvoření malé brožury básní a ilustrací Sokolíků, přátel Sokola a studentů české školy."

Lenka B.,  ilustrace - Loď v lahvi | Foto: Archiv Nely Růžičkové

Jaká byla omezení soutěže?

"Na jaře v roce 2023 jsme požádali členy, aby zasílali básně na kterékoliv téma s použitím jakéhokoli stylu v jazyce, který jim nejlépe vyhovuje. Přišlo hodně příspěvků od autorů všech věkových kategorií. Každý z básníků byl vítězem sám o sobě už jen tím, že se zúčastnil. V kategorii dospělých se nejvíc zalíbil poem Sokolíci od Simony M. Tahiliani.

Dnes jste ředitelkou vzdělávání v sanfranciském Sokolu. Věnujete se umění i ve volných chvílích?

"Umění se osobně nevěnuji, i když ho mám velmi ráda. V České republice jsem se zúčastnila několika literárních soutěží, psala jsem příspěvky do novin Mladá fronta Dnes. Coby středoškolačka jsem se zúčastnila celostátní literární soutěže organizované Památníkem Terezín, a to s tématikou židovského holocaustu. Měla jsem tehdy obrovskou radost ze získání zvláštní ceny historika Erika Poláka, který byl nacisty internován v terezínském židovském ghettu. V této souvislosti si vzpomínám, že mi byl tehdy inspirací můj otec, který se coby muzejní pracovník Památníku Terezín osobně setkal s mnoha lidmi, kteří byli v Terezíně vězněni, a pak mi o nich vyprávěl. Mimo jiné se například setkal se spisovatelem Ivanem Klímou, či synem spisovatele Arnošta Lustiga, v USA velice známým."

Jaké máte plány do budoucnosti?

Adam Heithoff,  ilustrace - Prcek | Foto: Archiv Nely Růžičkové

"Ráda bych pokračovala ve stejném duchu. Vzdělávala a vštěpovala již těm nejmenším naše tradice a češství, ale i úctu k jiným lidem, lidem jiného názoru, jiného národního či státního příslušenství. Český jazyk je velmi květnatý a slovní zásobou bohatý, že by byla škoda, ho nepředávat dále. Česká republika je sice malá země, ale máme bohatou historii, mnoho významných lidí s celosvětovým dosahem."

Budete v příštích letech v soutěži poezie pokračovat?

Nela Růžičková a Milena Harvey | Foto: Ája Bufka,  Radio Prague International

"Určitě v soutěži pokračovat budeme a již teď se na to velmi těším. Minulý rok jsme v průběhu letních měsíců vydali první poetický Věstník a několik čtenářů si to velmi chválilo. Většina zmiňovala, že bylo velmi příjemné si na své dovolené pročítat básně krajanů."

Nela Růžičková je úspěšná učitelka a členka předsednictva Sokola v San Francisku. Pochází z Mělníka v České republice. Vystudovala střední zdravotnickou školu v Nymburce a pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, bakalářský obor Sociální pedagogika a magisterský obor Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce. Kromě literatury se věnuje, cestování a badmintonu.

Nejmladším vítězem byl v kategorii dětské poezie sedmiletý Santiego Frigerio s básní Masožravka.

Voní, voní rostlinka
Jako lesní zmrzlinka.
Pozor dejte havěť hravá,
je to kytka masožravá!
Jak si sedneš už se nehneš.

Autor: Ája Bufka
klíčové slovo:
spustit audio