Nezaměstnanost v Česku nadále roste

Foto: ČTK

Míra nezaměstnanosti v České republice nadále roste, i když ne takovým tempem, jaké očekávali analytici. Podle zjištění Českého statistického úřadu ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla na 6,4 procenta.

Foto: ČTK
V Česku dosáhl počet nezaměstnaných osob téměř 334 tisíc, což znamená, že v porovnání s druhým čtvrtletím roku 2008 se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o skoro 114 tisíc osob. Je to moc, nebo málo? Míra nezaměstnanosti stoupla nejvíc za posledních deset let, ale ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie je na tom Česká republika stále dobře, říká analytik České spořitelny Jan Jedlička:

"Míra nezaměstnanosti v České republice je v porovnání s celoevropským kontextem na nízkých, podprůměrných úrovních. Například v posledním změřeném měsíci, v měsíci červnu, průměrná míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii činila 8,9 procenta, a samotná míra nezaměstnanosti za červen pro Českou republiku činila 6,3 procenta. Tudíž i ta zveřejněná míra nezaměstnanosti za celé čtvrtletí dosahuje podprůměrných evropských hodnot."

Petr Dufek
Podle analytika ČSOB Petra Dufka se důsledky ekonomického vývoje promítly do trhu práce překvapivě rychle:

"Rychlost, s jakou podniky reagovaly na přicházející hospodářské potíže, je v novodobé historii České republiky nevídaná. Zatímco dříve se obvykle trend ekonomiky promítal na trh práce v průběhu tří kvartálů, tak při současné krizi to bylo téměř okamžitě, jakmile firmy začaly pociťovat úbytek zakázek."

Trend klesající zaměstnanosti v české ekonomice bude podle analytika Petra Dufka pokračovat i nadále:

"Rychlost propouštění ovšem by se měla začít výrazněji zmírňovat. Ekonomika si už dosedá na ono pomyslné dno, nicméně na trhu práce nezaměstnanost ještě nějaký čas stále poroste. Teprve zhruba v druhé polovině příštího roku by se v ekonomice mohly ve větší míře projevit známky oživení a vznikat nová pracovní místa. Teprve tehdy začne nezaměstnanost v České republice opět klesat."

Pesimistický k dalšímu vývoji na trhu práce je i analytik Svazu průmyslu a dopravy České republiky Oldřich Körner. Zastává názor, že pokud nepřijde změna na zahraničních trzích a pokud situaci nezmírní protikrizová opatření, firmy budou nuceny přistoupit k další redukci pracovníků. Propouštění se podle něj přelévá z průmyslových oborů do odvětví, jakými jsou doprava a služby.

Velmi důležitý je vliv růstu nezaměstnanosti na příjmovou i výdajovou stránku státního rozpočtu, říká hlavní ekonom Atlantik finanční trhy Petr Sklenář:

"Nárůst nezaměstnanosti státní rozpočet zatěžuje ze dvou stran, a to je velmi problematické. Na jedné straně klesá počet lidí platících odvody a daně, a současně roste počet lidí, kteří čerpají dávky. Celkový efekt bude v řádu desítek miliard, je to velká záležitost. Stát na sociálních odvodech a daních z příjmu vybral letos o 21 miliard korun méně než tomu bylo loni, a současně na podpoře v nezaměstnanosti vyplatil o 5 miliard korun více. To znamená, že za prvních sedm měsíců roku ten efekt byl negativní, prohloubení schodku státního rozpočtu o 26 miliard korun."