Nikola Tesla má v Českém rozhlase bustu

Busta Nikoly Tesly (v pozadí), vpravo gen. ředitel ČRo Václav Kasík

Interiér budovy Českého rozhlasu má od čtvrtka novou dominantu - bustu fyzika Nikoly Tesly. Na slavnostní ceremonii natáčel Herbert Brynda.

Český rozhlas se zapojil do mezinárodního multimediálního projektu Teslovo celosvětové sdružení, v jehož rámci ve čtvrtek generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík odhalili bustu amerického fyzika srbocharvátského původu Nikoly Tesly.

"Byl jsem vyzván, abych odhalil bustu Nikoly Tesly. Protože posluchači nevědí, všechno, co se u nás teď děje, tak mi dovolte krátký komentář: vzdaluji se od mikrofonu a odhaluji bustu Nikoly Tesly..."

Slavnostní odhalení se uskutečnilo v rámci přímého přenosu srbského Rádia Bělehrad z Prahy v pořadu věnovanému tomuto vynálezci. Cílem projektu je umístit Teslovu bustu v prostorách rozhlasových stanic všech měst, kde fyzik pobýval a pracoval. První busta byla instalována v roce 1999 v rádiu v Novém Sadu v Srbsku a loni v maďarském rozhlasu.

Nikola Tesla žil v letech 1856 až 1943. Studoval vlastnosti dvoufázových a vícefázových proudů. Sestrojil a patentoval četné elektrické stroje a přístroje, například v roce 1887 elektrický motor na střídavý proud a o čtyři roky později takzvaný Teslův transformátor, zdroj vysokého střídavého napětí o vysokém kmitočtu.

Nikola Tesla pobýval v letech 1936 až 1937 pobýval v tehdejším Československu. Prezident Edvard Beneš mu udělil Řád bílého lva 1. třídy a získal také čestný doktorát věd na Českém vysokém učení technickém. Slavnostního odhalení busty se zúčastnil i velvyslanec Srbska a Černé Hory v České republice Aleksandar Ilić, podle něhož lidé jako Nikola Tesla zosobňují opravdovou kooperaci mezi oběma zeměmi:

"Spolupráce mezi Československem a Jugoslávií existovala od roku 1918 až do Informbyra (tzv. roztržka mezi zeměmi sovětského bloku a Jugoslávií v červnu 1948, pozn. H.B.). Potom se všechno pokazilo a přišly špatné časy. Teď se to všechno snažíme napravit. Tato busta Nikoly Tesly je jedna z připomínek té hezké společné minulosti. A když je minulost hezká, inspiruje vždy i budoucnost."