Nizozemí nebo Holandsko?

0:00
/
0:00

Dovolená v Nizozemí, výlet do Holandska, studium v Nizozemsku. S tímto chaosem v pojmenování jedné jediné země se v českém prostředí setkáváme na každém kroku a situaci nám neulehčují ani média, která daná jména vesele zaměňují. Opravdu ale neexistuje žádné pravidlo pro užívání těchto zeměpisných jmen?

Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International

Odpověď je prostá – existuje. Každé z těchto tří slov totiž označuje jiný státní útvar.

Nizozemsko (Nederland) je oficiální název pro stát ležící v severozápadní Evropě, který je známý svými větrnými mlýny, dřeváky a lány tulipánů. Toto pojmenování se skládá ze slov neder (nízká) a land (země). A skutečně – jedná o území, které je položeno nízko. Administrativně je celý tento stát rozdělen na dvanáct provincií.

Tím se dostáváme k Holandsku (Holland), které označuje právě dvě z těchto nizozemských provincií. Konkrétně hovoříme o Severním a Jižním Holandsku. Nazývat Nizozemsko Holandskem je tedy obdobně nepřesné, jako když slyšíme, že někdo označuje Česko slovem Čechy nebo zaměňuje Velkou Británii za Anglii. Název Holandsko pravděpodobně vychází ze slov holt (les) a land (tedy země), toto pojmenování tedy upozorňuje na hustě zalesněnou oblast. Momentálně jsou právě tyto nizozemské provincie největším turistickým lákadlem.

Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International

Co se týká Nizozemí (Nederlanden), jedná se o název pro historickou oblast, která by sestávala z dnešního Beneluxu a části severní Francie. Toto území se rozkládalo kolem ústí řek Rýn, Šelda a Máza. Jako takové bychom ho tedy už dnes na mapě hledali marně.

A teď je čas nasadit tomu všemu pomyslnou korunu, ještě se totiž můžeme setkat s názvem Nizozemské království (Koninkrijk der Nederlanden). Tento název není synonymní s žádným již zmíněným zeměpisným pojmenováním. Jedná se o stát, pod který spadá evropské Nizozemsko, ale zároveň i další tři ostrovy v Karibiku. Každá tato země má vlastní vládu a premiéra, všechny ovšem mají společnou hlavu státu – v současnosti krále Viléma Alexandra.

Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International

A jak vlastně tři výše zmíněná zeměpisná jména užívají mluvčí češtiny? Je zajímavé, že jiná je situace v psaném jazyce a jiná v jazyce mluveném. V psaných projevech se podle Českého národního korpusu nejčastěji používá označení Nizozemsko (43 %), v těsném závěsu následuje Nizozemí (42 %) a nejméně se v této formě komunikace používá Holandsko (15 %). V mluveném jazyce je tomu přesně naopak. Četnost použití jmen Nizozemsko a Nizozemí tvoří shodně 12,5 %. Prvenství zde zaujímá Holandsko, které lidé v mluvené řeči preferují v 75 % případů.

Foto: RalfGervink,  Pixabay,  Pixabay License

Proč vlastně v mluvené češtině většina z nás tíhne k názvu Holandsko? Můžeme jen hádat. Nejspíš nám je Holandsko prostě bližší. Jedli jste snad někdy nizozemský řízek? Většina z nás často ani neví, že tradiční holandský řízek je ryze českého původu. Název mu dal sýr, který je nedílnou součástí tohoto pokrmu. Nejčastěji se jedná o goudu a eidam, tedy o sýry, které pocházejí z holandských měst Gouda a Edam.

Jak je vidět, s názvem této evropské země to v češtině nemáme vůbec jednoduché. Ať už jsme dříve jezdili do Nizozemska, Holandska či historického Nizozemí, věřím, že se po dnešním krátkém exkurzu na svých cestách už neztratíme.

Projekt Radio Prague International Čeština na vlnách vznikl ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK pod vedením doc. PhDr. Ivany Bozděchové, CSc.

Autor: Eliška Králová
klíčová slova:
spustit audio

Související

  • Čeština na vlnách

    Kde asi leží Kotěhůlky, Tramtárie nebo Kocourkov? Víte, jak to začalo s robotem? Na co jsme si v češtině nezvykli? Jak se nové technologe promítly do českého jazyka?