Nová expozice starého evropského umění

Shromáždění olympských bohů - Peter Paul Rubens

Národní galerie v Praze otevřela po více než roce sbírku starého evropského umění ve Šternberském paláci na Hradčanech. Poprvé se tak veřejnosti představuje například ucelená expozice slavné holandské a flámské malby. Slavnostního otevření výstavy se zúčastnil Mikuláš Kroupa.

Počátky sbírky starého evropského umění souvisí s úsilím vlastenecky smýšlející české šlechty. Ta totiž na sklonku 18. století iniciovala založení obrazárny. Jádrem postupně budované kolekce se staly zápůjčky, dary a nákupy uměleckých děl členů Vlastenecké společnosti přátel umění. A tak se povedlo zvláště během devatenáctého století nashromáždit na stovky děl slavných autorů. Tento týden se konečně otevírá stálá expozice starého evropského umění ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí v Praze. "První část expozice je umístěna ve druhém podlaží paláce, ostatní prostory se dosud rekonstruují," prozradil to kurátor výstavy Petr Přibyl.

"Pochopitelně se snažíme pokrýt v té připravované expozici celý profil sbírky. Rozhodli jsme se pro druhé patro, abychom mohli v úpravách paláce pokračovat v dalších podlažích. Tady jsme připravili sbírku mladších škol, protože tady je ten soubor časově ohraničen 16. až 18. stoletím. V tom souboru jsou románské školy - italská, francouzská, španělská, severské, Flandry a Holandsko, které dohromady tvoří ten celek velmi reprezentativní."

Na výstavě můžete spatřit díla světoznámých autorů jako je Peter Paul Rubens, Jacob Tintoretto. Za vrchol expozice považuje odborná veřejnost dílo s názvem Učenec v pracovně z roku 1634, jediný originál Rembrandta van Rijn, představitele amsterdamské školy. Expozice je přístupná veřejnosti celý týden od 10 do 18 hodin kromě pondělí.