Nová Říše oslaví vstup do EU společně s rakouským Gerasem

Karlovy Vary

Podél hranic naší republiky vzniklo za poslední desetiletí množství euroregionů. Jak se změní jejich spolupráce po vstupu Česka do Evropské unie? To je otázka pro Zdeňku Kuchyňovou, která vás pozve také na Českomoravskou vysočinu. Tady budou vstup do unie slavit společně Nová Říše a rakouský Geras.

Karlovy Vary
Hranice České republiky jsou pokryty euroregiony, které zde vznikaly od poloviny devadesátých let. Ten poslední vznikl kolem Českých Budějovic. Jak uvedl Petr Kratochvíl z organizace CzechTourism, spolupráce se v euroregionech rozvíjí ve všech oblastech.

"Jsem rád, že i cestovní ruch je v řadě regionů dominantním tématem spolupráce. Ta je konkrétní, věcná a opravdu pravidelná. Když vezmu třeba prachatickou slavnost Zlatá stezka, tam jezdí z bavorské strany spousta účastníků."

Mohl by jste jmenovat projekty, které vás z turistiky nejvíc zaujaly?

"Uvedl bych příklad euroregionu Egrensis, to je Karlovarsko. Tam udělali projekt, že za české koruny se dá jezdit na německé straně okružní jízda moderním vláčkem. Velký a systematický projekt byl v euroregionu Nisa, který zahrnuje oblast Polska, Německa a naší strany. Tam spolupracují informační centra. Když se podívám na hustotu sítě informačních center, tak právě tato oblast je v naší republice jedna z nejhustších."

Jaký si od vstupu do EU slibujete rozvoj regionů a turistiky?

"Ty celní bariéry, kdy se musel proclít materiál určený pro akci na druhé straně hranice, tak to vše odpadne. Také se domnívám, že to vše zvýší příhraniční styk. A možná nastane určitý časový boom, stejně jako když padla železná opona. Očekáváme taky nápor turistů, kteří budou chtít poznat svého souseda v Evropské unii."

Řada měst a obcí už léta spolupracují se svými partnerskými městy v zemích Evropské unie. My vás dnes pozveme na Vysočinu. Obec Nová Říše oslaví vstup Česka do unie společně s dolnorakouským Gerasem. Obě obce o osmi stech obyvatelích neformálně spolupracují už tři roky. Jak uvedla starostka Dana Čírtková, spolupráci navázali v 90. letech místní premonstráti, protože v obou obcích stojí jejich kláštery.

Klášter v Nové Říši,  foto: Archiv Radia Praha
"V té době byl premonstrátský klášter v Nové Říši vrácen zpět řádu a bylo potřeba, aby se ten klášter dal dohromady po té době, co ho měli v nájmu vojáci.Takže zřejmě premonstráti jezdili čerpat do Gerasu zkušenosti a začali spolupracovat. Postupně se začalo zdát, že by byla vhodná i spolupráce mezi obcemi, tak jsme se zkontaktovali s tamní radnicí a navázali jsme neformální spolupráci, která v té původní podobě byla skutečně jen spolupráce vzájemných návštěv a jejím hlavním důvodem bylo, abychom mohli podávat projekty v rámci přeshraniční spolupráce v programu Phare."

Spolupráce obou obcí se rozrůstala a jejich představitelé se rozhodli, že společně oslaví vstup Česka do Evropské unie. 2. května proto podepíší oficiální smlouvu o partnertví a představí společnou česko-rakouskou výstavu barokních obrazů. Návštěvníci uvidí například díla architekta Františka Antonína Grimma, malíře zátiší Gottfieda Liebald a malíře fresek a oltářních obrazů Johana Lucase Krackera. Jak dodala starostka Nové Říše Dana Čírtková, pokračovat bude nejen spolupráce obou klášterů, ale i obcí. Radnici se už například podařilo získat grant na úpravu prostranství před klášterem. Začala se rozvíjet i spolupráce mezi dětmi.

Geras
"Děti z naší základní školy byly dvakrát v Gerasu na podzimním bramborobraní, geraské děti u nás na oslavě konce školního roku. Máme připraven vzájemný kulturní, sportovní a společenský kalendář, který by se měl odehrávat po celý rok. První akcí bude v Gerasu 19. června vítání slunovratu. Je to jejich tradiční akce, prý velmi podobná našim čarodějnicím. Geraské děti k nám zase přijedou na konec prázdnin. Samozřejmě už se chceme pustit i do spolupráce v komunální politice, takže na podzim máme v Rakousku připravený seminář k základním okruhům, které naše obce spojují. Já si myslím, že u nás lidé respektují to, že ČR vstupila do Evropské unie, ale zatím si neumí představit, co to konkrétně pro ně pro ně osobně bude znamenat. Ten venkovský region je zcela odlišný od regionu městského. Pokud to vnímají, že se otevřou hranice a bude řada oblastí volnější, tak to vnímají pozitivně, ale na ten venkovský region bude dopadat určitě řada i těch negativních věcí."

Jak dodala Dana Čírtková, spolupráce se otevírá například před zemědělci. Ti by si mohli vyměňovat produkty nezatížené celním omezením, například med, víno či produkty pěstitelských pálenic. Nová Říše má co nabídnout i turistům, například prohlídku již vzpomínaného kláštera. Klenotem jsou zdejší chórové lavice, či kaple. Ta bývala místem meditací básníka a zdejšího učitele Otokara Březiny. Unikátní je i klášterní knihovna, která čítá 20 tisíc svazků. Údajně zde existoval ještě jeden knihovní sál zhruba třikrát větší. Nikdo však netuší kde, protože po velkém požáru bylo přestavěno celé křídlo kláštera. V klášteře probíhá i závěrečný koncert česko-francouzské hudební akademie. V hudbě se proslavili i dva zdejší rodáci - Pavel a Antonín Vraničtí - současníci Mozarta. Pavel se stal šéfem orchestru Vídeňské opery, Antonín pak kapelmaistrem u Esterházyho a později u Lobkowiců.