Nová výstava na Pražském hradě přibližuje česko-francouzské divadelní styky

Česko-francouzské vztahy v oblasti činoherního divadla v období mezi dvěma světovými válkami zachycuje výstava s názvem "Praha-Paris 1918 až 1938", která probíhá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Více v následující rubrice, kterou připravila Eva Petržílková.

Francie se po roce 1918 stala nejdůležitějším spojencem mladého Československa nejen po stránce politické ale i kulturní, mnoho českých umělců pobývalo ve Francii. Mezi válkami se vztahy prohloubily. Česká kultura dosáhla v této době velkého rozmachu a někteří umělci si vydobyli světové jméno a uznání. Patřili k nim spisovatel Karel Čapek, skladatelé Leoš Janáček a Bohuslav Martinů ale i výtvarníci František Kupka, Jindřich Štýrský, Toyen a Jan Šíma.

Méně známé jsou vztahy českých a francouzských umělců v oblasti činoherního divadla. Právě ty se snaží přiblížit výstava s názvem "Praha - Paříž 1918-1938".

Jak řekla při zahájení výstavy její autorka Miroslava Motošková z Divadelního oddělení Národního muzea, francouzské hry tvořily v období první republiky významnou část repertoáru českých divadel - především Národního divadla a Divadla na Vinohradech. Přední české scény se tehdy nebály inscenovat hry zcela nové.. To bylo dáno i tím, že v roce 1929 nastoupila do Národního divadla jedna z vůdčích osobností avantgardního divadla - režisér Jiří Frejka. Přivedl sebou řadu nových herců i scénografů. Právě toto období vystihuje první část nové výstavy, jejíž architektonické řešení má evokovat atmosféru pražské a pařížské ulice ve 20. letech a také prostředí tehdejšího divadla. Exponáty tvoří divadelní programy, plakáty, fotografie i zajímavé rukopisy. Druhou část autorka věnovala osobnostem divadelní avantgardy, které měly blízký vztah k francouzským umělcům. Kulturní vztahy mezi oběma zeměmi byly zpřetrhány 2.světovou válkou. V roce 1940 zakázali němečtí okupanti provozovat na jevišti francouzské hry. Francouzský repertoár se vrátil do českých divadel až po osvobození, ale vztahy se nemohly rozvíjet tak svobodně jako dřív. přesto v této souvislosti vzpomněl ředitel Divadelního oddělení Národního muzea dr. Eduard Šimek jednu významnou divadelní událost: Jak si v této souvislosti autorka výstavy Miroslava Motošková posteskla, dnes se divadelní hry francouzských autorů v českých divadlech hrají velmi málo. Jedná se spíše o klasický a prověřený repertoár a pokud divadla inscenují moderní hru, bývá to dílo z první poloviny 20. století.

A na závěr ještě jedna nezbytná informace:

Expozice "Praha-Paris 1918 až 1938", která se koná pod záštitou francouzského velvyslance v České republice Philippa Costeho, potrvá v Lobkovickém paláci do 7. dubna.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio