Nové číslo Zpravodaje z Bruselu

Zdroj: Zpravodaj, 1/2013
0:00
/
0:00

Internetový Zpravodaj českého krajanského spolku Beseda v Bruselu ve svém nejnovějším čísle připomíná svého předválečného člena Franze Falkenaua.

Zdroj: Zpravodaj,  1/2013
Pocházel z pražské židovské rodiny, jeho otec byl šperkař. V r. 1903 se tehdy sedmnáctiletý Franz vydal na zkušenou do Antverp k jednomu z nejvýznamnějších evropských šperkařů a obchodníků s diamanty Adolfu Adlerovi. Později se oženil s jeho dcerou a usadil se v Antverpách. Za první světové války byl ale donucen narukovat do rakousko-uherské armády, protože jinak hrozilo, že v Praze bude zatčena jeho matka. Po válce se Franz Falkenau stal členem antverpského diamantového klubu a po smrti svého tchána převzal i jeho obchod s diamanty. Zůstal ale Čechoslovákem, nikdy se nevzdal československého občanství. Byl členem Sokola v Bruselu a pokladníkem bruselského spolku Beseda. Po okupaci Československa se přihlásil jako dobrovolník do československé zahraniční armády. Vzhledem ke svému věku, bylo mu právě padesát let, byl ale odmítnut. Se svou ženou a dcerou se po okupaci Belgie uchýlil do Francie. Celá rodina ale byla v r. 1943 zatčena a 20. listopadu 1943 odjela transportem do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Všichni tři byli ihned příjezdu zavražděni v plynové komoře. Tragický osud Franze Falkenaua je jedním z mnoha téměř zapomenutých příběhů československých Židů žijících v zahraničí, uvádí Zpravodaj Besedy.

Zpravodaj informuje také o činnosti Czech Fun Clubu, kde se už pět let může scházet početná česká komunita v Bruselu. Ta už překročila hranici tří tisíc lidí. Klub nabízí nejrůznější akce, koncerty a vystoupení známých zpěváků a muzikantů z České republiky, setkání se známými herci i dalšími umělci nebo vědci. A ve Zpravodaji se dočtete i inspirativní informace o činnosti fotokroužku při bruselské České škole bez hranic.