Nové podmínky v agenturním zaměstnávání: Přísnější pravidla i lepší ochrana agenturních pracovníků

Agenturní pracovníci se dočkali lepší ochrany. Změny přinesla novela zákona o zaměstnanosti, která platí od 1. ledna a která zpřísňuje pravidla pro činnost agentur práce. Mimo jiné posiluje kontrolu, zvyšuje pokuty a upřesňuje, kdy je možné povolení ke zprostředkování zaměstnání agentuře odebrat. Norma má ale také zjednodušit vstup zahraničních pracovníků na trh práce.

V Česku funguje na trhu přes dva tisíce agentur práce s platnou licencí, zhruba polovina z nich pouze zaměstnání zprostředkovává. Velké agentury pak vedle zprostředkování zároveň i práci poskytují. Nově pro činnost pracovních agentur začala platit přísnější pravidla.

Ilustrační foto: jmexclusives,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Licence bude agenturám práce vydávat a odnímat ministerstvo práce a sociálních věcí místo ředitelství úřadu práce, jak tomu bylo doposud. Podmínkou ke vzniku agentury bude podle novely také bezdlužnost žadatele, a to již při podání žádosti i po celou dobu trvání povolení, už při podání žádosti o povolení bude muset mít agentura označené sídlo a svou provozovnu.

Agentury mají také poskytovat povinně víc informací. Nově musí například pravidelně oznamovat, kolik lidí a do jakých oborů přidělují. Dosud stát tyto údaje neměl. Novela také upřesňuje, kdy je možné agentuře odebrat povolení. Stanovuje také, že by agentura měla platit náklady správního řízení, které se vede kvůli porušování jejích povinností.

Novela zvyšuje i kauci pro zprostředkovatele zaměstnání z nynějších 500 tisíc korun na milion korun. Při zániku agentury totiž podle ministerstva v řadě případů půlmilionová částka nestačila na pokrytí nedoplatků na zdravotních a sociálních odvodech.

Důležitou změnou je také zpřesnění definice “nelegální práce” vyloučením parametru soustavnosti. Některé firmy totiž zaměstnávaly pracovníky „na černo“ nad rámec jejich pracovních smluv. Při kontrolách inspekcí práce pak argumentovaly tím, že daný pracovník u nich nevykonává práci dlouhodobě, ale je tam pouze nárazově. Inspekce neměla možnost tato tvrzení ověřit. Novela za nelegální práci obecně označuje činnost, která vykazuje znaky závislé práce bez ohledu na délku jejího trvání.

Více jistoty pro agenturní zaměstnance

Výhody agenturního zaměstnávání využívá v Česku řada velkých firem. Někdy i na úkor přidělených zaměstnanců, kteří mají oproti kmenovým v praxi nerovné postavení. Novela zákona podmínky mění. Nejzásadnější změna je v tom, že pro jednu agenturu budou moci agenturní zaměstnanci pracovat maximálně tři roky. Odpracovaný čas se sčítá. Po této lhůtě, pokud bude firma dotyčného zaměstnance znovu chtít, už mu bude muset nabídnout trvalé zaměstnání.

Dosud totiž platilo, že zaměstnanec agentury práce nemohl vykonávat práci pro stejného klienta déle než 12 po sobě jdoucích měsíců. Pokud ale o prodloužení sám požádal, mohl se pracovní vztah prodloužit i na delší dobu. Docházelo tak k neustálému prodlužování zprostředkovaného zaměstnání.

Foto: René Volfík,  iROZHLAS.cz

Nová právní úprava také zakazuje dosavadní praxi, kdy pracovníci měli smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na „dobu dočasného přidělení zaměstnance k uživateli“. Kvůli této formulaci mohli dosud někteří z nich přijít o práci i ze dne na den. Nyní musí mít každý agenturní zaměstnanec ve smlouvě na dobu určitou uvedeno přesné datum, kdy mu pracovní poměr končí.

Novela zákona o zaměstnanosti má také zjednodušit vstup zahraničních pracovníků na český trh práce i administrativu kolem jejich zaměstnávání. Cizinci mohou podat žádost o zaměstnaneckou kartu ihned po zveřejnění volného pracovního místa obsaditelného zahraničními pracovníky v centrální evidenci. Rozšiřuje se také okruh cizinců, k jejichž zaměstnání nebo k výkonu práce se nebude vyžadovat pracovní povolení, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta. Při rozhodování o tom, zda povolit cizincům z vybraných států volný vstup na tuzemský trh práce, budou úřady přihlížet k jeho aktuálnímu stavu.