Nový dům pro bezdomovce

Šedesát nových lůžek určených pro pražské bezdomovce otevřelo tento týden Městské centrum sociálních služeb a prevence. Problém s ubytováním bezdomovců se stává aktuálním vždy s příchodem zimních měsíců. V Praze však nebyl v poslední době zaznamenán případ, že některý z lidí bez přístřeší umrzl. Více Mikuláš Kroupa.

Počet bezdomovců, kteří v Praze tráví zimu nikdo přesně nezná. Odhaduje se na několik stovek. Celkový počet míst, které slouží pro noční ubytování lidí bez střechy nad hlavou se v Praze se pohybuje mezi pěti až šesti sty. Noclehárna je otevřena jen přes noc a platí zde přísná pravidla, například zákaz vstupu podnapilým jedincům. Pokračuje ředitel Městského centra sociálních služeb a prevence Miroslav Luczka.

"Nesmí být hodně opilý. Stává se, že klienti žádají o nocleh a nějaké pivo v~sobě mají. Pak záleží na sociálním pracovníkovi, který službu koná, zda-li klienta ubytuje. Nestává se ale, že by někdo skončil na ulici před ubytovnou."

Nová noclehárna vzniklo ve spolupráci Centra služeb a prevence, občanského sdružení Naděje a Armády spásy. Za přespání se platí symbolická částka pět korun. Klienti navíc dostávají zdarma večeři i snídani, kterou zajišťuje Armáda spásy.

"Většinou se k večeři podává výživná polévka, často se jedná o hustou luštěninovou s~chlebem, čaj a káva je nabízena do sytosti. Snídaně je zabalena na cestu chleba s~pomazánkou,"říká Pavla Ekkertová z Armády spásy.

Občanské sdružení Naděje má terénní pracovníky takzvané street workry, kteří bezdomovce vyhledávají. Jeden z~nich je Jan Krupa.

"Terénní sociální pracovníci obcházejí známé lokality. Bezdomovcům se snaží vyjít vstříc dekou, stravou teplým čajem a dobrým slovem. Jakmile si vybuduje důvěru, informuje o službách, které nabízí neziskové organizace. Naděje si tak k~sobě vztáhne klienty, kterým zabezpečí kompletnější služby lékaře, ošacení, možnost umytí, stravu a ubytování."

Služby pro sociálně slabší a bezdomovce zajišťuje kromě Naděje, Armády spásy a Centra sociální služby a prevence i další neziskové organizace například arcidiecézní charity. Tyto instituce spolupracují v zahraničí zvláště s Mezinárodní organizací pro migraci.