Nový ředitel šumavského parku chce snížit jeho ochranu

Po měsíci ve funkci ředitele Správy Národního parku Šumava přichází Jiří Mánek s návrhem, aby park byl přeřazen do nižšího stupně mezinárodní ochrany. Překvalifikování by se mělo uskutečnit na podzim. Kdo je vlastně Jiří Mánek? Jak se na jeho jmenování dívají ekologické organizace? A proč má být Šumava přesunuta do 4. kategorie?

Jiří Mánek
Jiří Mánek tvrdí, že pro ochranu přírody na Šumavě není důležité, v jaké kategorii Mezinárodního svazu ochrany přírody se park nachází a že se v otázce ochrany absolutně nic nemění. Čtvrtá kategorie je kategorie "řízená rezervace", kde je vedle části přírody s nutným managementem také pamatováno na plochy, které zůstávají zcela bezzásahové jako prostor pro divočinu, řekl Mánek. Podle serveru Aktuálně.cz, který informaci přinesl, by pokles na stupnici znamenal, že by nesplňoval mezinárodní kritéria pro tato území a jeho ochrana by nemusela být tak důsledná, například při kácení kůrovcových smrků.

Přitom samotná mezinárodní organizace napsala ministru životního prostředí dopis, ve kterém kritizuje chystaný zákon o Šumavě, a připomíná, že Šumava je největší, nejlépe zachovanou a druhově nejbohatší zalesněnou oblastí střední Evropy, což je i důvod, proč je zařazena do mezinárodní kategorie národních parků.

Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International
Jiří Mánek byl jmenován k prvnímu červenci. Už tehdy prohlásil, že jako dosavadní náměstek správy parku a nejbližší spolupracovník Jana Stráského hodlá pokračovat především na připravovaném zákonu o Národním parku Šumava. Zároveň povede dál boj s kůrovcem podle strategie, kterou předchozí vedení zvolilo.

"Pan ředitel byl především krizovým manažerem a tuto svoji roli splnil. Myslím, že situace je stabilizovaná a nečeká mě nic mimořádně obtížného. Budu pokračovat v nastoupené linii, abychom už za rok nebo rok a půl mohli mít vyřešený problém s kůrovcem."

Stejně jako Stráského i Mánka jmenoval ministr životního prostředí Tomáš Chalupa bez výběrového řízení. Ministr sám to zdůvodnil právě jeho dlouhým působením ve Správě:

"Myslím, že to zvládnul, je kvalifikován, je to osoba připravený svým vzděláním jako odborník na lesní genetiku. Je to člověk, který zná Šumavu každým coulem, a teď nemyslím jenom park a přírodu, ale také Správu a její strukturu, zaměstnance. Dlouhá léta tam pracoval, je to Šumavák každým coulem."

Mánkovo jmenování tehdy kritizoval Jaromír Bláha z Hnutí Duha:

"Jmenování Jiřího Mánka vnímáme jako další krok ministra Chalupy, který dosazuje členy ODS do klíčových řídících funkcí. Ve srovnání s ředitelem Stráským to není změna k lepšímu. Jiří Mánek jako jeho náměstek se podílel jna všech důležitých špatných rozhodnutích, které Jan Stráský udělal a které poškodily šumavskou přírodu."

A kritizoval ho i Jakub Hruška, předseda stínové rady Národního parku Šumava.

"Máme s ním dlouholeté zkušebnosti právě jako s náměstkem ředitele Stráského, kdy on byl ve skutečnosti tím, kdo určoval linii a kdo organizoval personální čistky v parku, a bohužel jsme v něj za ta léta ztratili důvěru."

V otázce boje s kůrovcem Hruška připomíná, že kůrovcová gradace na Šumavě má už třetím rokem sestupnou tendenci. Podle něj je dnes nejvíc kůrovce v lokalitách Ptačího potoka nebo Na ztraceném, kde Správa národního parku proti kůrovci loni nejvíc zasahovala.