O penězích na rozvoj Brdska rozhodne vládní komise

Na začátku října byla vládou ustanovena komise, která má za úkol koordinovat investiční projekty v obcích, v jejichž okolí se plánuje stavba amerického radaru.

V Brdech by měla být investována asi miliarda korun. Program by měl být financován pomocí peněz z evropských fondů, resortních programů a stovky milionů jsou také připraveny v rozpočtu ministerstva financí. Peníze by do regionu měly přijít bez ohledu na to, zda tam nakonec bude radar postaven. Jak by měly být peníze v obcích využity, uvádí náměstek ministra financí a předseda komise Ivan Fuksa.

"To znamená využití na kanalizace, čistírny odpadních vod, silnice, chodníky, veřejné osvětlení ale i opravu městských veřejných budov a samozřejmě dopravní infrastruktury, která má souvislou návaznost na hlavní silniční tahy, protože tyto obce jsou od nich totálně odříznuty."

Foto: Evropská komise
Podle prvního návrhu by příjemcem finanční pomoci mělo být celkem 15 obcí. Z toho 12 z Plzeňského kraje a pouze 3 obce z kraje Středočeského. To je však podle některých zastupitelů obcí, které leží poblíž plánovaného radaru, málo a peníze by měly být rozděleny také do dalších obcí Středočeského kraje. Důvody, proč by i další vesnice měly být zařazeny do seznamu těch, jimž bude poskytnuta část financí, řekl Rádiu Praha starosta obce Sedlice Gabriel Synek.

"Nás osobně jako obce se velmi dotklo, že jsme byli vyškrtnuti, i když tím pomyslným kružítkem bychom do toho spadali, protože my přímo sousedíme s vojenským újezdem - našimi pozemky, lesy i obcí. Jsme přímo na hranici, tak se domnívám, že bychom do toho spadat měli." Dodává také, že netuší, proč nebyla jeho obec spolu s Vranovicemi a Hvožďany do vládního seznamu zařazena.

Proč dotace půjdou právě na zvolená místa v jihozápadním cípu vojenského prostoru Brdy a ne na další části Příbramska, již dříve zdůvodnil Ivan Fuksa.

"Bylo zde centrum uranového průmyslu, generální ředitelství a mnoho šachet. S tím souvisí i ekologické zatížení. A za "odměnu" minulý režim poměrně výrazně investoval do infrastruktury města Příbrami a přilehlých obcí, ale ne už do této části. Tenhle kraj je skutečně zapomenutý, takže si to zaslouží." Ve vojenském újezdu Brdy zahájili výzkum také čeští geologové, kteří sledují podloží a složení půdy na místě, kde by případně měl radar stát.

Vládní Komise pro rozvoj Brdska je složena ze zástupců ministerstev, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a Úřadu vlády. Za brdské obce v komisi zasednou starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek a starosta Rožmitálu pod Třemšínem Josef Vondrášek.