O víkendu se opět otevírají brány českých hradů, zámků a tvrzí

Karlštejn, foto: CzechTourism

První duben, den, kdy se otevírají brány českých památek, je už za dveřmi. A protože letos připadá na neděli, mnohé hrady, zámky a tvrze pozvou své návštěvníky k prohlídce už o den dříve. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Česká republika sice nemá moře, ale to, čím je pro turisty nejvíce přitažlivá, jsou právě památky a v první řadě hrady a zámky a panská sídla. Do dnešních dnů se jich zachovalo na 2000, jak uvedla Květa Křížová ze Státního ústavu památkové péče.

Karlštejn,  foto: CzechTourism
Veřejnosti je nyní přístupných 130 památek. Jednou z nich je i známý středočeský hrad Karlštejn, který ročně navštíví kolem 300 tisíc lidí. Nyní byl pět měsíců uzavřen. Podle kastelána Miroslava Kubů byla přestávka v posledních desetiletích výjimečnou, neboť hrad byl dosud jako jeden z mála otevřen celoročně. Poslední velká přestavba Karlštejna se konala před sto lety pod vedením architekta Mokra. Jak bylo před několika roky zjištěno, v jeho plánech je například četnost jednotlivých trámů dvojnásobná, než je ve skutečnosti. A tak se muselo přistoupit k důkladné opravě. Jak dodala Květa Křížová, je škoda, že tato památka není na seznamu UNESCO. Velkým problémem, který trápí české památky jsou krádeže starověkých unikátů, které končí většinou v soukromých sbírkách za hranicemi. Proto se památkáři snaží o maximální zabezpečení. Jak uvedl Miroslav Kubů, letos však v rozpočtu velké prostředky nejsou. Památkáři stále na zabezpečení objektů pracují, a tak snad budou mít šanci spatřit historické skvosty i další generace.