Občanská demokratická aliance se po 18 letech sama rozpustila

r_2100x1400_radio_praha.png

Občanská demokratická aliance se sama rozpustila. Po osmnácti letech tak odchází z politické scény strana, jejíž členové byli v několika vládách a patřili mezi nejpopulárnější politiky v zemi. Jaký byl její vzestup a pád?

Jan Kalvoda - charismatický předseda s mohutným knírem, Vladimír Dlouhý, Daniel Kroupa, privatizační ministři Jiří Skalický a Tomáš Ježek. To jsou jména, na která si mnozí lidé určitě vzpomenou. Tehdy byla ODA na vrcholu. Jak připomíná politolog Jiří Pehe, psal se rok 1992 a ODA vládla spolu s občanskými demokraty a lidovci.

"Tehdy skutečně ministři rozhodovali o velmi důležitých věcech. Tato strana měla tak trochu lidově řečeno pod palcem privatizaci české ekonomiky. A tam sehrála ODA nepochybně velkou roli, jak pozitivní, tak i negativní, protože to období bylo nejen do určité míry úspěšné, ale i plné chyb."

Jak však historie strany začala? Byla založena 17. prosince 1989 a ve znaku měla vzepjatého jednorožce. Vzešlo z ní mnoho politiků, kteří zasedli ve vládě, mnozí v ní působí dodnes, jiní jsou významnými diplomaty. Posledním úspěšným politikem, který kandidoval do Senátu za alianci, byl současný ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Kromě něj ale z ODA vzešli například současná lidovecká ministryně obrany Vlasta Parkanová, ministr kultury Václav Jehlička či ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, dnes člen ODS. Co bylo příčinou razantního odlivu voličů? ODA nevytvořila masovou politickou stranu.

"Možná trochu záměrně zůstala takovým řekněme politickým klubem poměrně elitářským a to určitě byl jeden z hlavním problémů. ODA se myslím dopustila poměrně velkého politického prohřešku v době, kdy byla na vrcholu svých sil. Tzv. čtyř koalice měla poměrně velké šance uspět ve volbách v roce 2002, ale bohužel byli to právě lidé z ODA a někteří lidovci, kteří šest měsíců před volbami ten společný projekt začali do určité míry sabotovat a to byl konec ODA."

K odlivu hlasů přispěly i aféry se sponzorskými dary, které byly na konci 90. let společné snad všem stranám. ODA nakonec skončila s dluhem ve výši téměř 70ti milionů korun. Postupně bylo logickým následkem rozpuštění strany, které neprobíhalo nijak dramaticky. Ještě před tím, než si členové ODA odhlasovali rozpuštění, přijali vzkaz pro budoucí politiky. V něm upozorňují na propojení organizovaného zločinu a tzv. VIP mafie s politikou a s veřejnými úřady, i na vážné nebezpečí, které svobodě v Evropě opět hrozí z vývoje putinovského Ruska k totalitě.

Jakou stopu strana zanechala v paměti lidí? Podle Jiřího Pehe si budou ODA lidé pamatovat jako stranu spojenou s řadou osobností.

"Co význačný politik ODA v určitém období, to významná osobnost. Tak si ji také myslím lidé budou pamatovat. ale zároveň si také budou pamatovat, že seskupení převážně městských a v tomto případě pražských intelektuálů nemusí vždy vyústit do skutečně dobré organizační práce a do vytvoření kvalitní politické strany. To je myslím přesně to, co nakonec Občanskou demokratickou alianci pohřbilo."