Obora, včelí úly i komunitní bydlení – tak vypadá „otevřená věznice“

Včelaření v otevřené věznici v Jiřicích, foto: Filip Jandourek, ČRo

Otevřená věznice - projekt, který vzniká v Jiřicích na Nymbursku. Nejde o žádný den otevřených dveří v nápravném zařízení, ale o speciální režim bez mříží a dozorců. Vězni se tam budou učit třeba včelařit a připravovat se na život po propuštění.

Včelaření v otevřené věznici v Jiřicích,  foto: Filip Jandourek,  ČRo
Včelí úly nebo obora, ve které žijí daňci, i to je součástí otevřené věznice. Se včelařením vězňům pomáhal Vojtěch Cipra.

"Budu je učit zacházet se včelami, učit je celý průběh ročního včelaření, který obnáší přípravu materiálu v zimním období, potom rozvoj včelstva na jaře a vrcholí to stáčením medu. Po stáčení medu následuje zase nový rok, kdy se provádí zakrmení včelstev a příprava na přezimování."

Ale nejen zvířata nebo třeba okrasná zahrada odlišuje otevřenou věznici od klasické, jiný je také systém bydlení. Půjde vlastně o komunitní bydlení, bude vystavěno několik obytných domů ve stylu přízemních rodinných domků a jedna provozní budova. V domech budou dvoulůžkové ložnice, kuchyně a sociální zařízení. O chod věznice by se odsouzení měli z velké části starat sami. Pomáhat jim budou psychologové, vychovatelé nebo sociální pracovníci. Celkem by v Jiřicích mělo být umístěno asi 100 osob.

Otevřené věznice pomáhají snižovat recidivu

Práce vězňů v Jiřicích,  foto: Filip Jandourek,  ČRo
V čem by měl být tento systém přínosem, vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti pro trestní politiku Vladimír Zimmel:

"Tento typ zařízení nám má pomáhat snižovat recidivu, je to osvědčený zahraniční systém, který se snažíme implementovat i v českých podmínkách. Tady právě předpokládáme rozhodující úsporu, ke které dojde tím, že dojde ke snížení počtu spáchání trestných činů, tedy i k menším škodám, k menšímu počtu obětí, menším nákladům na justiční i vězeňský systém, který je samozřejmě finančně nákladný."

Lidé se do tohoto typu věznice budou vybírat s ohledem na několik faktorů a jedním z nich je samozřejmě bezpečnost. Není to ale faktor jediný.

Vladimír Zimmel,  foto: ČT
"Do tohoto typu věznice se nebudou zařazovat vězni na začátku výkonu trestu, To je zařízení, kam se vězni umisťují před koncem trestu, zařazují se tam vězni ´polepšení´, odpusťte mi ten laický termín. Toto zařízení má sloužit k tomu, aby lidi připravilo na život na svobodě."

První věznice tohoto typu by mohla být dokončena letos, pokud se nový koncept osvědčí, vzniknout otevřené věznice i na dalších místech. Zájem by měli například ve věznici ve Stráži po Ralskem.