Obsluha Temelína odstavila v noci kvůli chvění turbínu

Obsluha odstavila v noci na středu po více než dvoudenním provozu turbínu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Mluvčí elektrárny Milan Nebesář řekl, že se tak stalo na pokyn pracovníků Škody Energo, kteří na některých místech ve strojovně, kde provádějí měření, zjistili nárůst chvění. Výkon reaktoru obsluha snížila z 55 procent na 1,8 procenta. Temelín dodával v úterý do rozvodné sítě v rámci prováděných testů 430 MW elektrické energie. "O dalším pokračování testů rozhodnou pracovníci společnosti Škoda Energo po vyhodnocení údajů, které získali při měřeních," uvedl Nebesář.

Podle poslance Svobodných v hornorakouském zemském sněmu a mluvčího protiatomového výboru Otta Gumpingera "se mrtvola turbíny v Temelíně uměle udržuje při životě, aby český ministr hospodářství nemusel odstoupit". To je prý důvod, proč česká strana nedostatečně informuje o odstávkách v elektrárně. Další porucha a následná odstávka turbíny v jihočeské jaderné elektrárně Temelín podle vyjádření mluvčího Hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí Josefa Pühringera navíc jen potvrzuje, že masivní protesty rakouských odpůrců atomu byly oprávněné.

Podle poslance Svobodných v hornorakouském zemském sněmu a mluvčího protiatomového výboru Otta Gumpingera "se mrtvola turbíny v Temelíně uměle udržuje při životě, aby český ministr hospodářství nemusel odstoupit". To je prý důvod, proč česká strana nedostatečně informuje o odstávkách v elektrárně. Další porucha a následná odstávka turbíny v jihočeské jaderné elektrárně Temelín podle vyjádření mluvčího Hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí Josefa Pühringera navíc jen potvrzuje, že masivní protesty rakouských odpůrců atomu byly oprávněné.

Chvění rotorové soustavy turbíny, které vedlo k odstavení turbíny prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín, nesouvisí s dřívějšími problémy na přívodním potrubí páry. Podle výrobně- technického ředitele firmy Škoda Energo Pavla Hudečka dosud provedená měření prokázala, že úprava ventilů vibrace potrubí skutečně utlumila. Výkon reaktoru a následně turbíny byl na největším maximu při prováděných zkouškách. Je proto zákonité, že při těchto nových parametrech je potřeba vše opět doladit, dodal Hudeček.

Úřad ministra životního prostředí Miloše Kužvarta vydal kladné stanovisko k posouzení vlivů změn na budově pomocných provozů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. S rozhodnutím z pondělí 26. března nejsou spokojeny nevládní protiatomové organizace, které tvrdí, že jejich připomínky nebyly akceptovány. V posudku ministerstva jim chybí hodnocení důsledku možného pádu vojenského letadla na budovu a způsob likvidace radioaktivních odpadů skladovaných v budově, nebude-li nalezeno trvalé úložiště. Sdružení si především stěžují na to, že dokumentace k posouzení nebyla úplná. O rozšíření dokumentace požádalo ministerstvo investora stavby, společnost ČEZ, už loni v létě, ani po urgencích však rozšíření podkladových materiálů nedosáhlo. Posouzení vlivů budovy pomocných provozů si soudní cestou vymohly Jihočeské matky. Jde o první takovéto posouzení týkající se kontroverzní stavby Temelína. Ministerstvo životního prostředí nyní posuzuje dalších 78 změn, jež se v projektu Temelína objevily po roce 1992, kdy zákon o posuzování vstoupil v platnost. Souběžně vzniká posouzení celé elektrárny, na kterém se dohodli předsedové vlád Rakouska a České republiky loni v prosinci v rakouském Melku. I k tomuto procesu jsou protijaderní aktivisté skeptičtí.

Rakouští odpůrci atomu kritizují pomalý postup naplňování mezistátní dohody o Temelíně a přehlížení požadavků Rakouska ohledně zkoušky vlivu jihočeské elektrárny na životní prostředí. "Zatím se zdá, že nejde o seriózní zkoušku vlivu elektrárny na životní prostředí," řekl mluvčí Hornorakouské nadstranické platformy proti atomovému nebezpečí Josef Pühringer. O dalších krocích proti jihočeské elektrárně budou informovat představitelé rakouských protiatomových sdružení ve čtvrtek na společné tiskové konferenci s českým hnutím Duha v hornorakouském Linci. Proti dovozům "jaderné elektřiny", tedy i proudu z Temelína, a proti prodeji rakouských elektrárenských společností do zahraničí protestovala ve středu odpoledne před spolkovým ministerstvem hospodářství desítka přívrženců ekologického hnutí Global 2000. Protiatomová sdružení zatím ale nenašla společnou řeč v boji proti dovozům elektřiny produkované v jaderných elektrárnách.