Obsluha Temelína zvýšila výkon reaktoru již na deset procent

Výkon reaktoru prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín je nyní stabilizován na deseti procentech a obsluha již začala prohřívat turbínu, které je stále na tzv. natáčecím zařízení. S jejím přifázováním do sítě a testy začnou energetici až při výkonu reaktoru nad 30 procent. V pondělí večer dokončil personál prvního bloku fyzikální testy a po 21:00 zvýšil výkon reaktoru na 2,5 procenta. Při stávajícím výkonu reaktoru musí obsluha provést opět řadu zkoušek. V rámci přípravy turbosoustrojí na první zkušební "jízdu" po opětovném nastartování reaktoru nyní provozní personál zprovozňuje nízkotlakou a vysokotlakou regeneraci, separátor a přihřívač páry. Ostatní elektrické systémy a všechny pomocné systémy elektrárny pracují v normálním provozním režimu. Štěpná reakce byla v prvním temelínském bloku obnovena po více než třech měsících v neděli v 07:50. Po testech turbíny při výkonu reaktoru do 55 procent budou do konce roku následovat tři etapy energetického spouštění při výkonu reaktoru do 75, 90 a 100 procent.